The April

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by The April

  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Jan. 01, 2013

    Cảm ơn Huy Đức đã giúp chúng tôi có một cái nhìn rõ ràng và đa chiều hơn về một giai đoạn lịch sử còn khá "tù mù" đối với thế hệ trẻ (sinh sau 1975). Đúng như anh đã nói, chỉ có thể bước vững chắc về tương lai khi hiểu biết trung thực về quá khứ. Để có nhận thức đúng về một bản chất của vấn đề cần phải hiểu rõ căn nguyên của vấn đề đó. Nhận thức đúng sẽ có tư tưởng đúng, tư tưởng đúng dẫn đến đến hành động đúng. Tôi rất mong đợi phần tiếp theo, "Quyền Bính", sẽ lại cho chúng tôi có những hiểu biết và cách tiếp cận mới về các vần đề của xã hội Việt Nam hiện nay. Một lần nữa xin cảm ơn Huy Đức về công trình của anh!