Hong Nguyen

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by Hong Nguyen

  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Dec. 11, 2012
    (no rating)
    Tôi mới vừa mua xong một bản tối qua và đọc luôn một mạch hơn 150 trang, thật đúng là "khó lòng đặt xuống". Xin trân trọng giới thiệu với mọi người. Hãy đọc để nhớ lại một thời bất an, bấn loạn vừa sau năm 1975 mà chỉ có những người dân đã trải qua mới hiểu. Vượt lên mọi ý kiến khác, cái đáng quý nhất của quyển sách là sự trung thực, không thêm bớt, điều mà tôi không bao giờ tìm thấy trong dòng sách báo chính thống tại Việt Nam. Cám ơn nhà báo Huy Đức đã có một quyển sách rất trung thực về lịch sử nước nhà.