Palffy Tamas Szabolcs

Biography

1979. június 2-án születtem Székelyudvarhelyen, Ákos és Erzsébet nevű, unitárius vallású, értelmiségi (tanár) szülők első gyermekeként. 1997 szeptemberéig Székelykeresztúron éltem. Tizenhárom- tizennégy évesen, magyar nyelv- és irodalom tantárgyversenyen, Hargita megyei első helyezettként vettem részt az Aradon 1993-ban lezajlott országos döntőn, ahonnan dicséret minősítést „hoztam” általános iskolámnak. 1994-ben Budapesten nyertem 2. helyezést Balassi Bálint évfordulós irodalmi pályázaton. Az Orbán Balázs Gimnázium unitárius osztálya diákjaként már „verseltem”, néhány versem a középiskolai Oázis diáklapban jelent meg 1995-1996-ban. 1996 tavaszán Magyarországra, Dunakeszire küldött verseim elvesztődtek, így a középiskolai diákok antológiájában nem láttak nyomdafestéket magyar nyelv és irodalom tanárnőm által közlésre javasolt verseim. 1997 júniusában érettségiztem a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium Unitárius Teológiai Szemináriuma diákjaként. 1997 szeptemberében, sikeres felvételi vizsgasorozat eredményeképpen a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Fakultása első éves hallgatója lettem. Lelkészjelöltként „alább hagytam” a versírással, a teológiai ismeretszerzésre, a lelkiségre és az ünnepi legációs szolgálatokra helyeztem a hangsúlyt, de a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola jubileumi évkönyvébe, tanáraim kérésére, 1999 augusztusában írtam/ küldtem verset, (emlékvallató) amely meg is jelent nyomtatásban. Kolozsváron A LÁNG 2. szerkesztői nemzedéke tagja voltam, olvasószerkesztettem és korrektúráztam, egyháztörténeti eseménynaptár rovatot társszerkesztettem, anekdota rovatot indítottam. 2002 júniusában „zártam” a teológiai tanulmányok 5. évét, július elején szakvizsgáztam. 2002 augusztus 24-én házasságot kötöttem a désfalvi származású Szilágyi Anna-Máriával, aki akkor a marosvásárhelyi unitárius egyházközségben teljesített gyakorló segédlelkészi szolgálatot. Unitárius lelkészként szolgálok 2002. szeptember 1-től Maros megyében, Marosszentgyörgy községben és Szászrégen városban (másfél évig Nagyernye községben is), Felső-Maros menti szórványterületen is lelkigondozok. A Lángban, a Quo Vadisban, az Unitárius Közlönyben, az Unitárius Kalendáriumban, a Keresztény Magvetőben, az Unitárius Életben és az Unitárius Szószékben megjelent különböző jellegű írásaim (prédikációk, imák, beszámolók, híradások, interjúk, versek, Humor rovat-anekdoták) száma megközelíti a kettőszázat. 2010 adventjén kezdtem szonetteket írni, eddigi „termésem” közel száz vers. Folytatom a versírást, „érzem magamban” a költői vénát, szonett és haiku versformákban/ műfajban alkotok. A Sapientia- EMTE Társadalmi kommunikáció és közkapcsolatok szakos hallgatójaként 2011-2013 közt évente részt vettem a Kortárs Hangon Nemzetközi Hallgatói Irodalmi Pályázaton. A pályázatra küldött verseimet a zsűri (tagjai közt József Attila- díjas költő és író is volt) a válogatott kötetekben (három kötet) való megjelentetésre méltónak találta. 2011-ben különdíjat kaptam e pályázaton, 2013-ban III. helyezést értem el. Az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat 2012. és 2013. évi számaiban (nyolc szám, évente négy szám) rendszeresen közölték verseimet (a legújabb számban prózát is) a Szerkesztők. 2013. december 21-én (jelképes a kiadás időpontja: a téli napforduló napján, a Fény ünnepén) kiadtam első verseskönyvemet (ebook). A formai szempontból többségben szonetteket tartalmazó könyv címe Átléptem a Rubicont / A gondolattól a döntésig.

Where to find Palffy Tamas Szabolcs online

Facebook: Facebook profile

Books

Átléptem a Rubicont
Price: $7.00 USD. Words: 3,410. Language: Hungarian. Published: January 7, 2014. Categories: Essay » Literature, Essay » Literature
Ez az első elektronikus verseskönyvem. Címe: Átléptem a Rubicont / A gondolattól a döntésig. E könyv harmincöt verset tartalmaz, többségében szonetteket. Erdélyi unitárius lelkész vagyok. Kövess engem egy kihívásokat és meglepetéseket is tartalmazó, de mindenképpen szellemi gyönyört nyújtó időutazásban! Hívlak, gyere hát! Nézz rám, mondj IGENt! KALANDban lesz részed!

Palffy Tamas Szabolcs' tag cloud