Feung Chan

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by Feung Chan

  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Dec. 12, 2012

    Đọc và suy ngẫm đến xã hội Việt Nam ngày nay : cơ chế sử dụng trí thức vẫn không khác xưa là mấy, người đứng đầu không phải vì trình độ cao, mà vì lí lịch chính trị và quan hệ tốt !