Trương Thái Du

Where to find Trương Thái Du online


Books

Researching of Vietnam Prehistory
Price: $3.99 USD. Words: 111,890. Language: Vietnamese. Published: May 30, 2017. Categories: Nonfiction » History » Asian
This book affirms that Nan Jiao 南交 , Jiao Zhi 交阯 , Xiang Jun 象郡 , Jiu Zhen 九真, and Ri Nan 日南 are united concepts related to Chinese Classical Astronomy. Việt 越 and Âu 歐 are homophones, mean water or water area, and their derivative sense is Country. Lạc 駱 is equivalent and has a birth process similar to that of Việt and Âu. Hung King 雄王 is a word created at a much later time than Lac King 駱王.
MAN ĐẢO - Trương Thái Du - Tập truyện ngắn
Price: $0.99 USD. Words: 62,660. Language: Vietnamese. Published: May 4, 2015. Categories: Fiction » Literature » Literary
A collection of 28 short stories by Trương Thái Du. "Cùng với nhiều truyện ngắn đặc sắc khác trong tập truyện CON RỒNG CHỮ (Hòm thư ảo mị, Vàng ảnh vàng anh, v.v.), tác giả đã khẳng định rõ chỗ đứng của mình trên văn đàn như một cây viết truyện ngắn tài năng, đa dạng, và giàu óc tưởng tượng." Cố nhà văn Văn Ngọc
Tiểu thuyết lịch sử HẬN LÃNG BẠC
Price: $0.99 USD. Words: 39,570. Language: Vietnamese. Published: May 4, 2015. Categories: Fiction » Historical » Ancient
All theories and studies old or new have to confirm their heroic spirit and ther invincibility of the Trưng’s Sisters, the first King Hung and also was the last on the land of Vietnam, the respectable mother of Vietnam history and of the Viet people.
A New Approach on Old Issues Of Ancient Vietnamese History
Price: Free! Words: 53,240. Language: American English. Published: April 25, 2015. Categories: Nonfiction » History » Asian
The new name and latter version of this book is "Research prehistory of Vietnam under Chinese classical Astronomy and Text", ISBN 9781370154548

Trương Thái Du's tag cloud

Trương Thái Du's favorite authors on Smashwords

Cao Xuân Huy
Latest book: Tháng Ba Gãy Súng. Published June 2, 2011.
Huy Đức
Latest book: Bên Thắng Cuộc: Quyền bính. Published January 12, 2013. (4.83 from 12 reviews)
Nguyễn Vạn Phú
Latest book: Chuyện Chữ & Nghĩa. Published November 15, 2013.
Võ Phiến
Latest book: Tùy Bút Võ Phiến. Published June 30, 2011.