Viet NguyenHoang

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by Viet NguyenHoang

  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Jan. 12, 2013

    Mình đã mua cuốn này bên Amazon. Định mua cuốn II, lớ ngớ thế nào lại bấm nhầm mua cuốn này. Coi như mua làm quà cho bác Huy ĐỨc. Sách viết khá thú vị, không theo dòng thời gian mà theo dòng sự kiện, rất thuận lợi để thỉnh thoảng đọc lấy thông tin, ko cần phải đọc liên tục để hiểu liền mạch.