Luong Nguyen

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by Luong Nguyen

  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Dec. 14, 2012

    Tôi rời VN chiều ngày 29 tháng 4, 1975. Bao nhiêu năm gia đình tôi ở VN chịu đựng khổ cực với chế độ mới, còn tôi thì được bình yên học hành nơi xứ người đến nơi đến chốn. Tôi về lại Á Châu làm việc cho công ty năm 90 và bắt đầu đặt cơ sở cho công việc buôn bán ở VN cho tới năm 94 bỏ cấm vận. Trong 4 năm này, tôi có dịp tiếp xúc với rất nhiều nhân vật được tác gỉa nhắc đến trong cuốn sách. Lúc đó tôi có biết tình hình ở VN tệ hại nhưng không ngờ nó tồi tệ như trong sách của Huy Đức viết. Tôi tin là Huy Đức làm việc ghi chép lại chứ không mảy may thêu dệt dù một việc rất nhỏ. Qua cuốn sách tôi nghiệm ra một điều: Tất cả những gì xảy ra trên đất nước Việt Nam từ năm 1945-2005, trong 60 năm dài đó, mọi hệ lụy, đau thương đổ xuống đầu dân VN hai miền chỉ vì những con người tự nhận là yêu nước thương nòi, đi làm cách mạng, nhưng trình độ học thức và hiểu biết qúa kém cỏi. Họ học không tới, nên không biết thế nào là chủ nghĩa CS, áp dụng một cách tùy tiện, theo chỉ dạy của quan thầy, từng bước, từng bước đưa dân tộc VN vào chỗ chết. Trước là miền Bắc, sau là toàn quốc. Trình độ học vấn qúa yếu để hiểu sâu xa về cốt lõi của duy vật biện chứng, của chế độ CS, của chủ nghĩa xã hội. Họ lợi dụng phương tiện của Liên Sô, Trung quốc để làm cách mạng, nhưng họ không ngờ, chính họ mới là kẻ bị lợi dụng. Và đến ngày nay (1945-2012), sau hơn 67 năm, 90 triệu dân VN vẫn đang đứng trước ngã ba của lịch sử, không biết tương lai sẽ đi về đâu, và con đường Xã Hội Chủ Nghĩa mà đảng CS đang theo sẽ đem lại điều gì cho người dân Việt. Người CS làm cách mạng để đem lại trật tự, công bằng cho người dân, xóa khoảng cách giàu nghèo, xóa bỏ tệ nạn... hơn 60 năm sau, hy sinh bao thế hệ, hỏi lại mình xem xã hội, con người VN hôm nay có khá hơn 60 năm trước không hay mèo vẫn hoàn mèo. Nhưng bây giờ thì không còn đổ lỗi cho Pháp, Mỹ, Ngụy, Nga, Tàu... nào cả, mà phải can đãm tự nhận là chính đảng CS họ đã làm sai bét hết tất cả, sai ngay từ đầu, và đang tiếp tục sai, vậy mà vẫn tiếp tục độc quyền yêu nước. 3 triệu đảng viên ngồi trên đầu 90 triệu dân, và ngồi như thế cho đến bao giờ. Đau đớn thay, họ vẫn không thấy, vẫn cứ hồ hởi đi tới, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, để mau mau xuống vực. Rồi người CS sẽ có một ngày tạ lỗi với tổ quốc, tạ lỗi với đồng bào, nhưng chắc gì lịch sử sẽ tha thứ cho họ. Chờ xem!
  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Dec. 14, 2012

    Tôi rời VN chiều ngày 29 tháng 4, 1975. Bao nhiêu năm gia đình tôi ở VN chịu đựng khổ cực với chế độ mới, còn tôi thì được bình yên học hành nơi xứ người đến nơi đến chốn. Tôi về lại Á Châu làm việc cho công ty năm 90 và bắt đầu đặt cơ sở cho công việc buôn bán ở VN cho tới năm 94 bỏ cấm vận. Trong 4 năm này, tôi có dịp tiếp xúc với rất nhiều nhân vật được tác gỉa nhắc đến trong cuốn sách. Lúc đó tôi có biết tình hình ở VN tệ hại nhưng không ngờ nó tồi tệ như trong sách của Huy Đức viết. Tôi tin là Huy Đức làm việc ghi chép lại chứ không mảy may thêu dệt dù một việc rất nhỏ. Qua cuốn sách tôi nghiệm ra một điều: Tất cả những gì xảy ra trên đất nước Việt Nam từ năm 1945-2005, trong 60 năm dài đó, mọi hệ lụy, đau thương đổ xuống đầu dân VN hai miền chỉ vì những con người tự nhận là yêu nước thương nòi, đi làm cách mạng, nhưng trình độ học thức và hiểu biết qúa kém cỏi. Họ học không tới, nên không biết thế nào là chủ nghĩa CS, áp dụng một cách tùy tiện, theo chỉ dạy của quan thầy, từng bước, từng bước đưa dân tộc VN vào chỗ chết. Trước là miền Bắc, sau là toàn quốc. Trình độ học vấn qúa yếu để hiểu sâu xa về cốt lõi của duy vật biện chứng, của chế độ CS, của chủ nghĩa xã hội. Họ lợi dụng phương tiện của Liên Sô, Trung quốc để làm cách mạng, nhưng họ không ngờ, chính họ mới là kẻ bị lợi dụng. Và đến ngày nay (1945-2012), sau hơn 67 năm, 90 triệu dân VN vẫn đang đứng trước ngã ba của lịch sử, không biết tương lai sẽ đi về đâu, và con đường Xã Hội Chủ Nghĩa mà đảng CS đang theo sẽ đem lại điều gì cho người dân Việt. Người CS làm cách mạng để đem lại trật tự, công bằng cho người dân, xóa khoảng cách giàu nghèo, xóa bỏ tệ nạn... hơn 60 năm sau, hy sinh bao thế hệ, hỏi lại mình xem xã hội, con người VN hôm nay có khá hơn 60 năm trước không hay mèo vẫn hoàn mèo. Nhưng bây giờ thì không còn đổ lỗi cho Pháp, Mỹ, Ngụy, Nga, Tàu... nào cả, mà phải can đãm tự nhận là chính đảng CS họ đã làm sai bét hết tất cả, sai ngay từ đầu, và đang tiếp tục sai, vậy mà vẫn tiếp tục độc quyền yêu nước. 3 triệu đảng viên ngồi trên đầu 90 triệu dân, và ngồi như thế cho đến bao giờ. Đau đớn thay, họ vẫn không thấy, vẫn cứ hồ hởi đi tới, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, để mau mau xuống vực. Rồi người CS sẽ có một ngày tạ lỗi với tổ quốc, tạ lỗi với đồng bào, nhưng chắc gì lịch sử sẽ tha thứ cho họ. Chờ xem!