Vipassana Meditation

Books

The Art of Dying
Price: Free! Words: 41,450. Language: English. Published: July 7, 2019 by Nguyễn Minh Tiến. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Buddhism
This anthology of stories, discourses, and poems about death, and preparing for death through Vipassana meditation, is dedicated to Mr. S.N. Goenka. He willingly embraced his teacher Sayagyi U Ba Khin’s mission to introduce Vipassana meditation throughout the world, and with open hands joyfully shared the teaching of the Buddha. This book is also dedicated to those who faced their own deaths...
Nghệ thuật chết - The Art of Dying
Price: Free! Words: 60,070. Language: English. Published: July 5, 2019 by Nguyễn Minh Tiến. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Buddhism
Tuyển tập này gồm những câu chuyện, bài giảng và thơ văn nói về cái chết và sự chuẩn bị cho cái chết thông qua thiền tập Vipassana, xin kính dâng lên Ngài S. N. Goenka. Ngài đã sẵn lòng nhận lấy trách nhiệm từ bậc thầy Sayagyi U Ba Khin để truyền dạy pháp thiền Vipassana ra khắp thế giới và hoan hỷ chia sẻ Phật pháp với tấm lòng rộng mở. Tập sách này cũng xin kính dâng lên những con người đã đối d

Vipassana Meditation's tag cloud

dying    meditation    vipassana