Vladimir Živković

Biography

Vladimir’s work consists in helping people to settle in love and sex life, to progress in spirituality, to become happy, to achieve themselves and their own value, and to return to themselves dignity and self-esteem.

Vladimir Živković is born in Belgrade, on 20th of April, 1970. He has spent his childhood and adolescence in Nis, where he finished the high-school. At 26, he went to live and work in Novi Sad where he has begun to practice spirituality and various spiritual disciplines, the most emphasized was meditation. Next 20 years, insights and spiritual experiences followed, that changed his life and his relation to God. The outcomes were inner changes and desire to share the truth with everyone (with the aim of self-healing).
The practical technique that he has learned as an aid in his spiritual journey is Japanese Divine massage. Also, he has become Reiki master in 2004.-so he often helps people and students to facilitate their spiritual journey by practicing Reiki-healing techniques. Most part of his time he is dedicating to improving his knowledge of a man’s psyche, so he is acquainted with techniques of self-healing, as well as techniques of releasing negativity.

Vladimir Živković says: -When I gained spiritual experiences and knowledge of Divine Self, I wanted to help people. Working with individuals did not satisfy me because it was not productive and it took me a lot of time and effort. An additional problem was that many people who come for help do not want to try to change dark side of personality. That’s why I came to the conclusion that it is best to put my knowledge and experience on paper. When the reader reads my book then he/she decides what to accept from the book and what he/she will doing through life. In that way I save time and effort, and my knowledge and help are available to everyone.

Soon I came to the conclusion that I have to publish 3 books. The first book I published in English is called “Modern Relationships”. The book is made up of 3 parts and represents the integration of spiritual and worldly life. How to reconcile the marital and, therefore, the love life, the sexual and the spiritual life. The second book is a classic spiritual. The title of the book is “The Book about Divine Self”. It presents the essence of spiritual knowledge and it is necessary to be read by the members of all faiths, races, nations and religions. The last book is a "SELF- HELP: The Understanding of Life". This book contains practical lessons in the field of reaching love for oneself, strengthening self-esteem, achieving gratitude and satisfaction.

Vladimir Živković je rođen 20.4.1970. u Beogradu. Svoje detinjstvo i ranu mladost proveo je u Nišu gde je završio srednju školu. Sa 26 godina je otišao u Novi Sad da živi i radi gde je i počeo da se bavi duhovnošću i raznim duhovnim disciplinama, od kojih se najviše isticala meditacija. Tokom sledećih 20 godina usledile su spoznaje i duhovna iskustva koje menjaju njegov život i odnos prema Bogu. Dolazi i do unutrašnjih promena i do želje da se istina podeli svim ljudima.
Od praktičnih tehnika koje je izučio kao pomagalo na svom duhovnom putu je japanska božanstvena masaža. Takođe, 2004. godine postao je i reiki–učitelj pa vrlo često pomaže ljudima i učenicima da ubrzaju svoj duhovni put praktikovanjem reiki–tehnike isceljenja. Veći deo vremena posvetio je i usavršavanju psihe čoveka, pa mu nisu strane ni tehnike samoisceljenja, kao ni tehnike oslobađanja od negativnosti.
Trenutno živi i radi u Niškoj Banji.

Series

Savremena duhovnost (i ljubavni odnosi)
Edicija savremenih duhovnih dela Vladimira Živkovića. Skup knjiga se bavi praktičnim duhovnim i životnim pitanjima. Autor pronalazi razna rešenja i odgovore ne bi li potragu za srećom prilagodio savremenom životu i savremenoj duhovnosti čoveka. Svaki čovek je duhovno biće. To znači da duhovnost nije samo za odabrane ili za pojedince. Duhovnost je za svakoga iz prostog razloga što nijedan čovek od postanka sveta pa do danas nije ostvario slobodu i potpunu sreću a da se odrekao Boga i duhovnosti. Mnogi propovedaju odricanje i mnogi osuđuju sebe. Zato štiva Vladimira Živkovića imaju odziv kod čitalaca jer se on ne bavi osudom i podelom, već ljubavlju, duhovnošću i Bogom kao jedinim istinama i jedinim donosiocima sreće u životu i stvaranju. To znači da je duhovni napredak u svačijoj ruci, i sreća nikada nije slučajna. Sve zavisi od usmerenja, misli, emocija i dela čoveka. Zato se dela iz ove serije bave različitim pitanjima, i svetovni i duhovni put su spojeni u jednu celinu. Ova dela se bave istinom, Bogom, seksualnošću, ljubavnim odnosima, znanjem, karakterom i greškama koje mnogi ljudi čine iz neznanja.
Povratak Bogu (savremena duhovnost i ljubavni odnosi)
Price: $4.99 $2.49 USD. (50% off until July 31!)
Razotkrivanje nasilja
Price: $3.99 $1.99 USD. (50% off until July 31!)
Igre moći
Price: $3.99 $1.99 USD. (50% off until July 31!)
Seksualnost i zavođenje
Price: $3.99 $1.99 USD. (50% off until July 31!)
Bez ulepšavanja (kritika neljudskosti)
Price: $2.99 $1.49 USD. (50% off until July 31!)
Modern Relationships
From this series, you can learn a lot about: life, God, sexuality, karma, love relationships, soulmates and some very important things like: dignity, self-esteem and self-value. Every man deserve happiness. This books can help to people to find errors in character and doings that bring loneliness and misfortune in life of modern man. That is simple solution, and imagine - it works!
Return to God: Men and Women
Price: $3.99 $1.99 USD. (50% off until July 31!)
Sexuality and Seduction
Price: $4.49 $2.24 USD. (50% off until July 31!)
Return to God: Love Relationships
Price: $3.99 $1.99 USD. (50% off until July 31!)
Destroy Evil
Price: Free!
Love and Sex
Price: Free!
"Self- Help: The Understanding of Life"
Price: $3.99 $1.99 USD. (50% off until July 31!)

Books

Znanje kao panaceja
Price: $4.99 $2.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 18,930. Language: Serbian. Published: June 26, 2024 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Religious philosophy, Nonfiction » Philosophy » Criticism
Imati pravo znanje je imati lek za sve bolesti i psihička stanja. Takvo znanje svakako nije spektakularno, ali kao premisa je nezamenljivo. To znanje nam uvek ukazuje na greške koje čovečanstvo čini. U ovoj knjizi obrađujemo teme filozofije, ateizma, nauke, religije, savremene duhovnosti kao i ljubavne i seksualne odnose muškaraca i žena.
A Guide to the Psyche of Atheism, Religion and Philosophy and Their Impact on Contemporary Spirituality
Price: $4.99 $2.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 18,170. Language: English. Published: March 8, 2024 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Atheism/Agnosticism, Nonfiction » Religion & Spirituality » Theism
The book talks about contemporary misconceptions of religion, atheism and philosophy based on many conversations and events with people with thirty years of experience of the author in the field of spirituality, spiritual experiences and disciplines. Gain knowledge and beat the atheists in debate. This book deals partly with religion, more with philosophy, but mostly with atheism.
Spirituality, Love Relationships, Sexuality and Moral Correctness
Price: $11.99 $5.99 USD. (50% off until July 31!) Words: 158,070. Language: English. Published: March 2, 2024 . Categories: Nonfiction » Inspiration » General self-help, Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit » Spirituality / general
The book was written based on the real experiences and cognitions of the author. Unification of the worldly and the spiritual. Worldliness as happiness, spirituality as a search for God. Constructive solutions and suggestions are given regarding modern love relationships, morality and sexuality.
A Parody of Atheism
Price: Free! Words: 3,210. Language: English. Published: December 18, 2023 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Atheism/Agnosticism, Nonfiction » Entertainment » Humor & satire » Form / parodies
This short booklet is humor and fiction based on real conversations with atheists. The texts contain the original logic and arguments of atheists. That's why some texts will look strange and unrealistic. Regardless of the joke, the texts bring knowledge, truth and insights.
Duhovnost, ljubavni odnosi, seksualnost i moralna ispravnost
Price: $14.99 $7.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 174,870. Language: Serbian. Published: December 15, 2023 . Categories: Nonfiction » Self-improvement » Religion & self-improvement, Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening
Edicija dela Vladimira Živkovića. Najpoznatiji naslovi i poučni tekstovi. Knjiga je napisana na osnovu stvarnih iskustava i spoznaja autora. Mnoge teme su obrađene u ovoj knjizi. Izloženi su problemi i zablude savremene duhovnosti. Autor je na neuobičajeni ali jednostavan način opisao istinu o Bogu, ljubavi i smislu života. Dodirnute su teme muškaraca i žena, na koji način oba pola čine greške...
Journey of the Clones
Price: $4.99 $2.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 21,600. Language: English. Published: November 26, 2023 . Categories: Nonfiction » Relationships & Family » Ethics & morals, Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit » New thought
Every human has a desire to improve his/her life, his/her knowledge and his/her happiness. Without spirituality, all happiness is imaginary. Here you can find out how we are connected to God, how God takes care of us, and how life unfolds positively according to God's laws. You can also learn about the attachment of men and women and the unification of career and lifestyle with love relationships.
Parodija ateizma
Price: Free! Words: 3,000. Language: Serbo-Croatian. Published: November 15, 2023 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Atheism/Agnosticism, Nonfiction » Entertainment » Humor & satire » Form / parodies
Ova kratka i besplatna knjižica je humor i fikcija zasnovana na stvarnim razgovorima sa ateistima. Tekstovi sadrže originalnu logiku i argumente ateista. Zato će neki tekstovi izgledati čudno i nerealno. Bez obzira što je šala u pitanju, tekstovi donose znanje, istinu i uvide.
Vodič kroz psihu ateizma, religije i filozofije i njihovo dejstvo na savremenu duhovnost
Series: Savremena duhovnost (i ljubavni odnosi), Book 12. Price: $4.99 $2.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 15,260. Language: Serbian. Published: November 14, 2023 . Categories: Nonfiction » Philosophy » Religious philosophy, Nonfiction » Religion & Spirituality » Atheism/Agnosticism
Knjiga govori o savremenim zabludama religije, ateizma i filozofije na osnovu mnogih razgovora i događaja sa ljudima uz trideset godina iskustva autora u oblasti duhovnosti, duhovnih iskustava i disciplina. Steknite znanje i pobedite ateiste u debati.
How Is Your Life?
Price: $4.99 $2.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 22,920. Language: English. Published: November 8, 2023 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening, Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit » New thought
This book will help the reader to see the quality of his life from the right angles and with the help of the right way of thinking. It is very important to pay attention to important things in life that have been neglected due to the modern way of life. It is necessary to change the point of view, to know the truth and to reach the ideals and the joy of life. What is the meaning of life?
Spirituality in the Age of Corona
Price: $4.99 $2.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 17,530. Language: English. Published: June 12, 2023 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening, Nonfiction » Religion & Spirituality » Psychology of Religion
The book talks about adapting to new conditions as a consequence of the creation of a new world order where spirituality is given a different importance. Knowledge about karma and God. It also points to the manipulation of the media through social networks, as well as the conveniences that the modern Internet provides us. Learn how to adapt your spirituality and your search for love and happiness.
Putovanje klonova
Series: Savremena duhovnost (i ljubavni odnosi), Book 11. Price: $3.99 $1.99 USD. (50% off until July 31!) Words: 19,100. Language: Serbian. Published: April 21, 2023 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit » Inspiration & personal growth, Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit » Spirituality / general
Svaki čovek ima želju da unapredi svoj život, svoje znanje i svoju sreću. Bez duhovnosti svaka sreća je imaginarna. Ovde možete saznati na koji način smo povezani sa Bogom, kako se Bog brine za nas, i kako se život odvija pozitivno prema Božijim zakonima. Možete saznati takođe o vezanosti muškaraca i žena i o ujedinjenju karijere i stila života sa ljubavnim odnosima čoveka. Značaj motiva i ideala.
Kakav ti je život?
Series: Savremena duhovnost (i ljubavni odnosi), Book 10. Price: $4.99 $2.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 20,190. Language: Serbian. Published: August 12, 2022 . Categories: Nonfiction » Inspiration » General self-help, Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit » Spirituality / general
Ova knjiga će pomoći čitaocu da sagleda kvalitet svog života iz pravih uglova i uz pomoć ispravnog načina razmišljanja. Veoma je bitno obratiti pažnju na važne stvari u životu koje su zapostavljene zbog savremenog načina života. Neophodno je promeniti gledište, spoznati istinu i dostići ideale i radost života. Ova knjiga će vam definitivno pomoći u tome.
Duhovnost u doba korone
Price: $3.99 $1.99 USD. (50% off until July 31!) Words: 14,670. Language: Serbian. Published: October 18, 2021 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Education, Nonfiction » Religion & Spirituality » Religious philosophy
Ova knjiga ukazuje na probleme koji su se pojavili u zadnje vreme te i donosi duhovna rešenja. Uvek postoje loše okolnosti kojih nije bilo u prošlosti. Sa probojem interneta i novih virusa svet se nalazi pred novim izazovima. Neophodno je da nađemo rešenja. Nikada nije dovoljno samo fizičko ili psihičko uklanjanje problema. Neophodan je i duhovni osvrt kao osnovni vid uništenja zla i nesreće.
"Self- Help: The Understanding of Life"
Series: Modern Relationships. Price: $3.99 $1.99 USD. (50% off until July 31!) Words: 28,970. Language: English. Published: July 25, 2019 . Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General, Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization
Modern life philosophies. Practical ways for reaching happiness and freedom. Most important questions and answers. Real knowledge.
Lažna slika besmisla
Series: Savremena duhovnost (i ljubavni odnosi), Book 9. Price: $2.99 $1.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 4,670. Language: Serbian. Published: June 9, 2018 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization, Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit » Inspiration & personal growth
Život nam često pruža lažnu sliku besmislenosti života. Svakako nije dobro misliti kako je život besmislen. Ova knjiga je vodič kroz neke psihološke i životne procese koje svaki čovek mora predbroditi. Pobedi iluziju stvaranja i osećaj besmislenosti života.
The Book About Divine Self
Series: Modern Relationships. Price: $3.99 $1.99 USD. (50% off until July 31!) Words: 10,020. Language: English. Published: April 20, 2018 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization, Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening
Looking for the meaning of life... did you found it? If you not, see directions in this spiritual writings. Good luck!
Modern Relationships
Series: Modern Relationships. Price: $4.99 $2.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 58,530. Language: English. Published: January 6, 2018 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit » Inspiration & personal growth, Nonfiction » Relationships & Family » Ethics & morals
Three Vladimir’s books merged into one. Everything that you wanted to know about love and sex relationships, the meaning of life, God and love, and that you couldn’t have found anywhere else. The new and original way of achieving success in life and love relationships, reaching self- satisfaction and satisfaction with life, which will not mislead people (which is a flaw/shortcoming of many books).
Return to God: Love Relationships
Series: Modern Relationships, Book 3. Price: $3.99 $1.99 USD. (50% off until July 31!) Words: 15,640. Language: English. Published: December 16, 2017 . Categories: Nonfiction » Relationships & Family » Ethics & morals, Nonfiction » Self-improvement » Emotional healing
The psychology of modern love relationships and self-healing of the psyche. Exposing the power games in love relationships. Removing the cause of problems, blocks and rooted bad patterns of behavior and achieving peace and satisfaction through joining spirituality, reason, sensitivity and sexuality into one way and one wholeness. Reaching capacities for a sustainable and satisfying relationship.
Iz kog si filma?
Series: Savremena duhovnost (i ljubavni odnosi), Book 7. Price: $4.99 $2.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 11,740. Language: Serbian. Published: November 26, 2017 . Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation & inspiration, Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening
Ova knjiga se bavi nekim retkim pitanjima u pogledu duhovnosti i u vezi života modernog čoveka. Informišite se o moralu i etici na polju duhovnosti, o karmi i sudbini, o zabludama ljudskog uma kod savremenih muškaraca i žena.
Ljubav i seks
Series: Savremena duhovnost (i ljubavni odnosi), Book 8. Price: Free! Words: 5,000. Language: Serbian. Published: October 28, 2017 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Education, Nonfiction » Sex & Relationships  » Sexual behavior
Ova mala knjižica je zamišljena kao jednostavan način upoznavanja čitaoca sa Vladimirovim radom i učenjem. U ovom delu se nalaze tekstovi koji se odnose na temu ljubavnih i seksualnih odnosa. Dodirnute su teme: braka, veridbe, seksualnosti, promiskuiteta, vernosti, bliskosti i intimnosti. Srećno svim čitaocima!
Destroy Evil
Series: Modern Relationships. Price: Free! Words: 3,420. Language: English. Published: October 14, 2017 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Ethics, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
This book contains texts from Vladimir's books. The texts refer to the dark side of human subconsciousness in terms of bad sexuality, inadequate love relationships and the fallacy of modern spirituality. Find something new, innovative and good. Good luck and enjoy!
Love and Sex
Series: Modern Relationships. Price: Free! Words: 5,410. Language: English. Published: October 14, 2017 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Education, Nonfiction » Sex & Relationships  » Sexual behavior
This book contains texts from Vladimir's books. The texts are related to human sexuality, love relations and contemporary spirituality. Learn something new, innovative and good. Good luck and enjoy!
Igre moći
Series: Savremena duhovnost (i ljubavni odnosi), Book 4. Price: $3.99 $1.99 USD. (50% off until July 31!) Words: 19,100. Language: Serbian. Published: May 12, 2017 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Education, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Svet i život su uvek nanovo neiscrpni izvor novih zabluda, mišljenja i problema. Zato u svakom dobu postoje određeni problemi iza kojih se i pored raznovrsnosti uzrok uglavnom ne menja. Ova knjiga otkriva kako igre moći zapravo uništavaju savremenog čoveka. Uvek je poželjno otkriti kako čovek sebi čini zlo, i otkriti način samoisceljenja za dati problem. Prepoznaj uzrok negativnosti, isceli sebe.
Bez ulepšavanja (kritika neljudskosti)
Series: Savremena duhovnost (i ljubavni odnosi), Book 6. Price: $2.99 $1.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 6,750. Language: Serbian. Published: May 4, 2017 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Education, Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization
Kratka knjiga koja objašnjava mnoge zablude savremenog čoveka u smislu da ljudi čine nešto pogrešno, verujući kako čine ispravno, zaboravljajući da su rezultat ispravnosti: sreća, ljubav i smisleni život čoveka sa svim ispoljenim pravim životnim vrednostima. Otkrivajući sopstvene zablude i greške čovek može menjajući sebe da preobrazi svoj život nesreće i usamljenosti u bolje i vedrije stanje
Lagana duhovnost: dodatak knjizi ''Povratak Bogu''
Series: Savremena duhovnost (i ljubavni odnosi), Book 2. Price: Free! Words: 17,360. Language: Serbian. Published: April 25, 2017 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Education, Nonfiction » Religion & Spirituality » Self-realization
Ova knjiga je nastala kao dodatak i upotpunjenje knjizi 'Povratak Bogu'. Kao i originalna knjiga, i ova se bavi duhovnim pitanjima i rešavanjem problema glede duhovnosti savremenog čoveka. Knjiga je riznica duhovnih pouka i spoznaja koje otkrivaju istinu o Bogu i stvaranju.
Sexuality and Seduction
Series: Modern Relationships, Book 2. Price: $4.49 $2.24 USD. (50% off until July 31!) Words: 12,040. Language: English. Published: April 22, 2017 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Body, mind, & spirit » Inspiration & personal growth, Nonfiction » Relationships & Family » Ethics & morals
Short guide about human sexuality and sexual relationships. Learn true about seduction and manipulation in contemporary love relationships. How to live positive sexuality? What is seduction and why people like to be seducers? The answers are here, in this book.
Razotkrivanje nasilja
Series: Savremena duhovnost (i ljubavni odnosi), Book 3. Price: $3.99 $1.99 USD. (50% off until July 31!) Words: 19,730. Language: Serbian. Published: April 19, 2017 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Spiritual awakening, Nonfiction » Religion & Spirituality » Education
Prva knjiga iz edicije ''Savremena duhovnost'' koja se bavi otkrivanjem kako vidljivog, tako i nevidljivog, prikrivenog nasilja. Autor dela je Vladimir Živković, pisac knjige ''Povratak Bogu'' u kojoj se bavi samoisceljenjem, duhovnosću, sebevrednosću i odnosom prema Bogu. Uz pomoć ove knjige, svaki čovek može krenuti ka miru i sreći putem iskorenjivanja agresija i nasilja iz sopstvenog života.
Seksualnost i zavođenje
Series: Savremena duhovnost (i ljubavni odnosi), Book 5. Price: $3.99 $1.99 USD. (50% off until July 31!) Words: 13,270. Language: Serbian. Published: April 17, 2017 . Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Teaching methods & materials / health & sexuality, Nonfiction » Relationships & Family » Sex education
Kratki podsetnik i uputstvo o pozitivnom življenju seksualnosti i seksualnih odnosa. Proniknuće u tajne zavođenja i manipulacije između polova, pogotovu u ljubavnim vezama.
Return to God: Men and Women
Series: Modern Relationships, Book 1. Price: $3.99 $1.99 USD. (50% off until July 31!) Words: 35,040. Language: English. Published: April 9, 2017 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Education, Nonfiction » Relationships & Family » Dysfunctional relationships
Bridges connect. This book possesses the well-built constructions of all existing bridges that connect the different secrets and separate segments of the life of modern man. In this book is teaching about a Self, life, world, positive sexuality and attainable happiness.If you think that you can't find a soulmate, or you are maybe unhappy in real life or love relationship, this is book for you.
Povratak Bogu (savremena duhovnost i ljubavni odnosi)
Series: Savremena duhovnost (i ljubavni odnosi), Book 1. Price: $4.99 $2.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 64,710. Language: Serbian. Published: October 11, 2016 . Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Education, Nonfiction » Self-improvement » Motivation & inspiration
Ova knjiga je nastala kao proizvod četvorogodišnjeg pisanja tekstova na osnovu spoznaja, vizija i viđenja autora, putem sopstvenih iskustava i duhovnih aktivnosti. Ipak, moramo napomenuti da se ova knjiga ne bavi samo Bogom i duhovnošću već i ljubavnim i seksualnim odnosima čoveka. Svaki čovek, a zatim i svaki čitaoc, koji pročita ovu knjigu, moći će da je praktično primeni i proveri kroz život.

Vladimir Živković's tag cloud

abortion    abortus    ateizam    atheism    atheism books    atheism logic    atheist    atheist debate    atheistmeme    besmisao    bez ulepsavanja    bliskost    bog    brak    comedy parody    contraception    corona    da li bog postoji    debata ateista    demon    divine    dokaz boga    drutvene mree    duh    duhovna knjiga    duhovni putevi    duhovnost    egoizam    emancipacija    emocije    enlightenment    ethic moral    evidence of god    evil    female    find god    freedom    globalism    god    greh    happiness    healing    human    human sexuality    humor    humor and religion    igre moci    iluzija    jastvo    kakav ti je zivot    kako da bude bolje    karakter    karma    karma i reinkarnacija    knjiga na srpskom    ko je bog    ko sam ja    kontracepcija    korona    lagana duhovnost    law of karma    ljubav    ljubavna veza    ljubavni odnosi    look    love    love and sex    lust    male    manipulacija    marriage    masturabation    meaning    men and women    metaphysical    mir    misli    moral    moral choices    muskarci i zene    najvazniji zadatak    nasilje    nauka    nenasilje    nevernost    new atheism    new philosophy    new world order    nova filozofija    novi svetski poredak    obrazovanje    odnos    osujecenje    otkrivanje nasilja    parodija    parody books    parody stories    partneri    philosophy    phylosophy    polne bolesti    pouda    povratak bogu    pride    promeniti sebe    promiskuitet    psihologija    psyhology    radost zivota    real knowledge    realization    relationship    relationships    religija    religion    religion books    religion sex    respect    return to god    rizik    samoisceljenje    samoostvarenje    savremen    savremena duhovnost    sebevrednost    sebstvo    seduce    seducing    seduction    seks    seksualni odnosi    seksualnost    self    self enlightenment    self esteem    self help    self help book    self knowledge    selfhelp    serbian book    sex    sexual    sexual relationship    sexualhealth    sexuality    skepsa    skriveno nasilje    smisao zivota    sopstvena vrednost    soulmate    spiritual    spiritual enlightenment    spiritualawakening    spiritualgrowth    spiritualhealing    spirituality    spoznaja    srodne duse    stop nasilju    stvaranje    teizam    teizam protiv ateizma    theism    theism philosophy    um    understanding    univerzum    varanje    vaspitanje    vera    veridba    vernost    verovanje    veza    vladimir    vladimir zivkovic    vreme    who is god    wisdom and enlightenment    zabluda    zablude ateizma    zavodjenje    zivljenje seksualnosti    znanje    znanje o bogu