Vu Ngoc Hai

Books

Ban hop dong nghiet nga
Price: $9.99 USD. Words: 160. Language: Vietnamese. Published: August 22, 2010. Categories: Nonfiction » Entertainment » Entertainment industry
Có chàng họa sĩ không chuyên nghiệp Chẳng thích vẽ tranh,chỉ vẽ người! Tìm đâu đối tượng? Buồn khôn xiết! Bao chiều, họa sĩ mãi suy tư!!
Sống và yêu
Price: $9.99 USD. Words: 90. Language: English. Published: August 22, 2010. Categories: Nonfiction » Entertainment » Celebrity culture
Nếu cuộc đời là hoa! Tình giống như mật ngọt! Yêu rồi chịu cách xa Tim nghe chừng lửa đốt!!
Ngộ Đạo Đất Trời
Price: $19.99 USD. Words: 6,550. Language: English. Published: August 22, 2010. Categories: Screenplays » Horror
Ông Tư bị ung thư và biết chắc không thể sống lâu hơn sáu tháng. Ông bình tỉnh chờ cái chết, và vui vẻ sống những ngày ngắn ngủi còn lại, mà không bi ai, không sợ hãi.

Vu Ngoc Hai’s tag cloud