Le Trung Hung

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by Le Trung Hung

  • Bên Thắng Cuộc: Quyền bính on Feb. 19, 2013

    đáng tiếc là người ta không tự chọn cho mình thời điểm và chế độ xã hội khi sinh ra. cảm ơn tác giả.