Yen Do

Books

This member has not published any books.

Smashwords book reviews by Yen Do

  • Bên Thắng Cuộc: Giải phóng on Jan. 03, 2013
    (no rating)
    Mặc dù tôi còn khá nhỏ lúc miền Nam mới bị tiếp thu, nhưng có những dấu ấn không thể quên được dù đã mấy mươi năm trôi qua. Tôi ít nhiều trải qua giai đoạn đen tối đó của đất nước, tôi cũng được nghe nhiều về những gì xảy ra trước và sau năm 75, thực ra nghe là một chuyện, chính bản thân mình trải nghiệm qua một số biến cố như đổi tiền, xếp hàng mua gạo, ăn độn, thăm nuôi cải tạo và cả vượt biên... mới có thể cảm nhận rõ hơn khi đọc "Bên Thắng Cuộc". Tôi biết chắc tác giả cũng đã trải qua thời kỳ này và còn có nhiều mối quan hệ rộng để có thể thu thập nhiều tư liệu. Tuy nhiên, lịch sử không hẳn chỉ được viết bằng những tư liệu phỏng vấn, có mấy ai kể sự thực 100% qua các cuộc phỏng vấn hoặc thậm chí là những cuộc nói chuyện thân tình. Cảm giác của riêng tôi là tác giả có phần ít nhiều châm chước, biện hộ một cách khéo léo cho những kẻ tội đồ lịch sử như Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt...rằng họ cũng là những người có tâm nhưng luôn bị ở vào tình thế chẳng đặng đừng mà phải quyết định những quyết sách đưa cả một dân tộc và nhiều thế hệ sau đó vào một trong những giai đoạn đen tối nhất của lịch sử, hậu quả là cho đến bây giờ và không biết bao nhiêu năm sau nữa VN mới thực sự là một nước tự do, biết đến bao giờ nhân quyền ở VN mới thực sự được tôn trọng... Có thể tôi sẽ không đọc tiếp quyển 2...