Željka Kovačević Andrijanić

Biography

ŽELJKA KOVAČEVIĆ ANDRIJANIĆ od 18.12.1971. odbrojava novogodišnje proslave i 1.1.2014. godine proslavit će 42. Novu godinu. Voli sve što vole mlađi od nje, ali ponekad to mora prešutjeti – što joj teško polazi za jezikom jer ga redovito depilira, a zbog spomenute depilacije ne uklapa se baš najbolje u točno određene ''društveno-institucionalne književno-udružne »šablone«''... Naime, na štošta je tijekom svih (n)ovih godina stekla imunitet, ali na nepravdu i nepoštenje nikad i nikako! (Ako nije do sada, "boji" se da i neće, što znači da će i ubuduće “skupo” plaćati posljedice depilacije i "revolucionalističkog" duha.)
Poeziju i prozu piše od najranijih novih godina kojih se (začudo!) još sjeća, a prije 17. proslave objavljena joj je prva zbirka poezije, nakon koje su uslijedile druga, treća... šesta, sedma... Sedam gotovih rukopisa – što proznih, što poetskih; što za ''velike'', a što za ''mlade'' i ''male'' – strpljivo čeka svoje vrijeme za objavu. Osim knjiga poezije, 2011. godine objavljen joj je i jedan roman, kojega njezina djeca (a ima ih četvero!!!!) nikako da pročitaju jer im je nogomet zanimljiviji od knjiga.
Formalno je obrazovana (tako kažu diplome), a neformalno se nastoji još formalnije obrazovati – u skladu s ''cjeloživotnim obrazovanjem" u "hrvatskom društvu znanja''...

***

__________

Objavljeno:

1.) "UDVOJE" (zbirka poezije; Riječko književno i naučno društvo; Rijeka, 1988.; recenzent: prof. Hrvoje Hitrec);
2.) "NJEŽNI STIHOVI" (zbirka poezije; Hrvatsko književno i znanstveno društvo Rijeka; Rijeka, 1990.; na anonimnom natječaju nagrađena zbirka 1990. godine);
3.) "U NJEDRIMA OLUJE" (zbirka poezije; Biblioteka VAL, Centar društvenih djelatnosti mladih; Rijeka, 1993.; urednik: prof. Mladen Urem, recenzent: prof. dr. sc. Goran Kalogjera, lektor: prof. Kazimir Urem);
4.) "GRAD ZATOČENIH PROLAZNIKA" (zbirka poezije; Društvo hrvatskih književnika – Ogranak u Rijeci; Rijeka, 2009.; urednica: Diana Rosandić, recenzentica: prof. Maja Gjerek);
5.) "ULICA NERIJEŠENIH ZAGONETKI" (roman; Venerus; Rijeka, 2011.; urednica: Diana Rosandić, recenzenti(ce): prof. Kristina Posilović, prof. Ivana Pandžić, Goranka Mudrovčić, dipl. knjiž., dr. sc. Anita Rončević, prof. Silvija Benković; lektorica: prof. Branka Perković Jardas);
6.) "U NJEDRIMA OLUJE" – 2. IZMIJENJENO I DOPUNJENO IZDANJE (Venerus, Rijeka, 2011.; urednica: Silvija Benković Peratova, recenzenti: prof. dr. sc. Goran Kalogjera, prof. Sanjin Ivandić);
7.) "GRAD ZATOČENIH PROLAZNIKA" – 2. IZMIJENJENO I DOPUNJENO IZDANJE (Venerus, Rijeka, 2011.; urednica: prof. Silvija Benković Peratova, recenzenti: Diana Rosandić, prof. Ivo Mijo Andrić, prof. Maja Gjerek);
8.) "MIRIS ZELENIH JABUKA / DNEVNIK JEDNE LJUBAVI" - izbor ljubavne poezije: 1987.-1998. (Venerus, Rijeka, 2012.; urednica: Goranka Mudrovčić).

***

Published:

1.) "TWOSOME" (poetry; Rijeka's Literary and Scientific Societies; Rijeka, Croatia, 1988; reviewer: Hrvoje Hitrec);
2.) "MILDNESS VERSES" (poetry; Croatian's Literary and Scientific Society Rijeka; Rijeka, Croatia, 1990; book is awrded to an anonymous contest in Croatia 1990);
3.) "IN THE HEART OF THE STORM" (poetry; Library WAVE, Center of Social Activities of Young People – Rijeka; Rijeka, Croatia, 1993; editor: Mladen Urem; reviewer: Goran Kalogjera; lector: Kazimir Urem);
4.) "THE TOWN OF DETAINED PASSERS" (poetry; Croatian Writers' Society – Rijeka; Rijeka, Croatia, 2009; editor: Diana Rosandic; reviewer: Maja Gjerek);
5.) "THE STREET OF UNSOLVED MYSTERIES" (novel; Venerus; Rijeka, Croatia, 2011; editor: Diana Rosandic, reviewers: Kristina Posilovic, Ivana Pandzic, Goranka Mudrovcic, Anita Roncevic, Silvija Benkovic; lector: Branka Perkovic Jardas);
6.) "IN THE HEART OF THE STORM" – 2th Reedited (Venerus, Rijeka, Croatia, 2011; editor: Silvija Benkovic; reviewers: Goran Kalogjera, Sanjin Ivandić);
7.) "THE TOWN OF DETAINED PASSERS" – 2th Reedited (Venerus, Rijeka, Croatia, 2011; editor: Silvija Benkovic; reviewers: Diana Rosandic, Ivo Mijo Andric, Maja Gjerek);
8.) "THE SCENT OF GREEN APPLES / THE DIARY OF ONE LOVE" - poetry about love: 1987-1998 (Venerus, Rijeka, Croatia, 2012; editor: Goranka Mudrovcic).

__________

Spremno za objavu - u pripremi za tisak:

1.) "PATULJAK PRIČULJAK" (ilustrirana zbirka priča, bajki i basni za djecu);
2.) "SUZE KRILANA" (zbirka priča i novela);
3.) "CRVENO I CRNO" (zbirka poezije);
4.) "NISU ZVIJEZDE KRIVE ŠTO JE NEBO NOĆU CRNO" (knjiga izabranih pjesama);
5.) "OBALE RUŽIČASTIH OBLUTAKA" (ilustrirana zbirka poezije za djecu);
6.) "PUTOKAZ ZALUTALIMA" (roman za mlade);
7.) "SVI SMO MI JEDNAKI U SVOJOJ RAZLIČITOSTI, SVI SMO MI – DJECA" / "NE JEMI TË GJITHË TË BARABARTË NË DALLIMET TONA, NE JEMI TË GJITHË – FËMIJËT" (ilustrirana hrvatsko-albanska početnica: slovarica i bojanka za djecu predškolske i rane školske dobi; pomoć djeci albanske narodnosti u Hrvatskoj u svladavanju hrvatskoga jezika i hrvatske abecede te početnog čitanja i pisanja – u koautorstvu sa Shehide Jakupi.

***

Finished to publish:

1.) "DWARF STORYTELLER" (illustrated book of stories, fairy tales and fables for children);
2.) "TEARS OF WINGEDS" (book of stories and novellas);
3.) "RED & BLACK" (poetry);
4.) "STARS AREN'T GUILTY BECAUSE IS BLACK SKY AT NIGHT" (poetry);
5.) "SEABOARD OF PINK PEBBLE" (illustrated book of poetry for children);
6.) "A GUIDEPOST FOR THE ASTRAY YOUTH" (a novel for young people);
7.) "WE ARE ALL EQUAL IN ITS DIVERSITY, WE ARE ALL – CHILDREN" (illustrated Croatian-Albanian spelling book and coloring book for preschool and early school age; help children of Albanian nationality in Croatia in mastering the Croatian language and Croatian alphabet and reading and writing) – coauthor Shehide Jakupi.

__________

Poezija, proza, recenzije i književne kritike objavljivani su joj u brojnim zbornicima i časopisima za književnost i kulturu: časopisu za književnost i književne prosudbe "KNJIŽEVNA RIJEKA" DHK – Ogranka u Rijeci, "GODIŠNJAKU" RKND-a, zbornicima HKZD-a: "POZDRAV", "SUSRETI", "SUNCE", "PLOVIDBA", "BIOGRAFSKE MINIJATURE", časopisu za književnost "RI-VAL" CDM-a, zbirkama-antologijama "MLADA RIJEKA U STIHU" (ur.: prof. dr. sc. G. Kalogjera) i "DAN VELIKIH VALOVA" (ur.: M. Urem, M. Zagorac i G. Ušljebrka), "ŠKOLSKIM NOVINAMA", karlovačkim časopisima za kulturu i umjetnost "SVJETLO" i "FORUM" i drugdje... Nastupala je na nizu književnih tribina i manifestacija te gostovala u brojnim televizijskim i radio emisijama.
Kao glavna urednica nakladničkih kuća T3 I.D.E.M.O. MEDIA, Verba d.o.o. i Venerus (2009.-2012.) uredila je 30-ak knjiga poezije i proze uglavnom poznatih, ali i manje poznatih domaćih autora - njihove prvijence.

***

Her poetry, prose, reviews and literary criticisms have been published in a number of books and magazines for literature and culture: a journal of literature and literary judgment "LITERARY RIJEKA" of a Croatian Writers' Society – Rijeka, "YEARBOOK" of the Rijeka's Literary and Scientific Societies, in the collections of a Croatian's Literary and Scientific Society Rijeka: "GREETINGS", "MEETINGS", "SUN", "SAILING", "BIOGRAPHICAL MINIATURES", in a magazine for literature "RI-WAVE" of the Center of Social Activities of Young People – Rijeka, collections-anthologies "YOUNG RIJEKA IN A VERSE" (editor: prof. dr. sc. G. Kalogjera) and "DAY OF BIG WAVES" (editors: M. Urem, M. Zagorac and G. Ušljebrka), in Croatian Journal "SCHOOL NEWSPAPERS", of the Karlovac magazines for culture and art "LIGHT" and "FORUM" and elsewhere... She has performed a lot of literary forums and events and she was a guest a lot of television and radio shows.
As a chief-editor of the publishing houses "T3 I.D.E.M.O. MEDIA", "Verba" and "Venerus" (2009th-2012th) she was edited cca 30 books of poetry and prose of many known and lesser-known Croatian authors – their first books.

__________

Više: https://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeljka_Kova%C4%8Devi%C4%87_Andrijani%C4%87

More:
____________________

Where to find Željka Kovačević Andrijanić online


Where to buy in print


Videos

Radio Plus, Osijek: "Ulica neriješenih zagonetki"
Radio Plus (Osijek) / 27.09.2011. / Emisija: "Knjigoljubac" / Intervju s književnicom Željkom Kovačević Andrijanić / Urednik i voditelj: Saša Drinić

Pomorski radio Bakar: "Ulica neriješenih zagonetki"
Pomorski radio Bakar / 14. 10. 2011. / Emisija: ''Govorimo o kulturi'' / Intervju s književnicom Željkom Kovačević Andrijanić / Urednik i voditelj: Tomislav Mustapić

Radio Rijeka: "Ulica neriješenih zagonetki"
Radio Rijeka / 14.10.2011. / Emisija: "Leksikon" / Intervju s književnicom Željkom Kovačević Andrijanić / Voditeljica i novinarka: Gloria Fabijanić Jelović

MojaRijeka.hr: "Ulica neriješenih zagonetki"
MojaRijeka.hr / Željka Kovačević Andrijanić: "Ulica neriješenih zagonetki" / predstavljanje knjige u knjižari V.B.Z. Filodrammatica / Urednik, voditelj i novinar: Zoran Krušvar

Željka Kovačević Andrijanić: "Miris zelenih jabuka"
...

Željka Kovačević Andrijanić: "Tražedušje"
...

Željka Kovačević Andrijanić: "Krletka"
...

Željka Kovačević Andrijanić: "Kositrena vojnikinja"
...

Books

This member has not published any books.

Željka Kovačević Andrijanić's favorite authors on Smashwords

Alen Kapidžić
Latest book: Skrbnik. Published January 8, 2015. (5.00 from 1 review)
Korina Pezelj
Latest book: Sedam kratkih priča. Published March 24, 2013. (5.00 from 1 review)
Milan Zagorac
Latest book: The Devil's Passage. Published July 29, 2016.
Robert Vrbnjak
Latest book: Zbog Munjolova, Zaborava i Kemijskog Sastava Ljubavi. Published February 27, 2013. (5.00 from 2 reviews)