Time's a Wasting
Price: $3.99 USD. Words: 54,760. Language: Australian English. Published: May 26, 2018. Categories: Fiction » Women's fiction » General
Time's a Wasting is a romance novel set in Sydney Australia. Holly discovers that her husband, The Reverend Declan Boyd is gay. She elects to divorce him since she wishes to be a mother. She meets Jordan Mitchell who offers her assistance in her private and business life but he shy's away from close personal contact. Holly eventually discovers Mitchell's fears and ultimately puts them to rest.
The Independent Guide to New York City - 3rd Edition
Price: $9.99 USD. Words: 36,520. Language: English. Published: May 26, 2018 by Independent Guidebooks. Categories: Nonfiction » Travel » By region, Nonfiction » Travel » Travel - Reference
Prepare for your trip to New York City with our fully revised and updated guide for 2018. Our bestselling New York City guide series is trusted by travelers from across the world to help you create unforgettable memories.
Le Secret
Price: $3.99 USD. Words: 10,920. Language: Canadian French. Published: May 26, 2018. Categories: Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs, Fiction » African American fiction » Romance
Le Secret est le premier tome de la saga littérature basée sur la véritable histoire d'Anna Beckinsales Marie: une canadienne née en 1992 d'une mère blanche et d'un père noir afro-américain.
Depression Reset 10-Step Practical Solution to Cure Depression Naturally. Relief and Help for Adults, Parents or Teenagers
Price: $5.99 USD. Words: 13,780. Language: English. Published: May 26, 2018. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Depression, Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Mental health
Depression Reset: Relief and Help for Adults, Parents or Teenagers A 10-Step Practical Solution to Cure Depression Naturally.
Ինչու՞ են տասանորդ չտվող քրիստոնյաները
Price: $10.00 USD. Words: 36,080. Language: Armenian. Published: May 26, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
Շատերը դժվարանում են ընդունել տասանորդ վճարելու հայեցակարգը, թեև այս հնագույն գործելակերպը հանգեցրել է հրեաներ առասպելական հարստությանը: Այս գրքում եպիսկոպոս Դագ Հյուարդ-Միլզը սովորեցնում է, թե ինչպես տասանորդ վճարելը մարմնավորում է հարստության ստեղծման սկզբունքները և բարգավաճման հրաշքը:
"The Department of Terrestrials: no. 3"
Price: $1.00 USD. Words: 2,730. Language: English. Published: May 26, 2018. Categories: Fiction » Science fiction » Hard sci-fi, Fiction » Mystery & detective » Short Stories
It is a political atmosphere many call the Second Cold War, and Dr. Greene is swept right into it! President Diaz of the United States has a very important meeting with the famed Terrestrial hunter. She informs him how much things have changed with the discovery of a bi-pollex ship since Santiago, Chile. That includes Dr. Greene’s role at the Department!


and 4 more books today:
"The Department of Terrestrials: no. 2" , "The Department of Terrestrials" , "The Dorian Project" , ...
A Secret Twice Hidden
Price: $0.99 USD. Words: 34,240. Language: English. Published: May 26, 2018 by Golbin Publishing. Categories: Fiction » Science fiction » Adventure, Fiction » Romance » Time travel
Believing herself free of the torments of the past, Kallie seeks renewed tranquility in the past and present, but the events of the recent few years won't go away that easily. Someone from her past comes back into her life reviving an old friendship that unwittingly makes Kallie a target of a crazed gunman.
Օծության քաղցր ազդեցությունները
Price: $7.50 USD. Words: 21,580. Language: Armenian. Published: May 26, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
Որպես քրիստոնյայի, ձեր կյանքի վրա ամենամեծ և ամենաքաղցր ազդեցությունը պետք է լինի Սուրբ Հոգին: Այս գիրքը ձեզ հնարավորություն է տալիս հասկանալու, թե ձեր բնավորությունը, ձեր խիղճը, ձեր ստեղծարարությունը և նույնիսկ սուրբ լինելու ունակությունն ինչպես են կրում Սուրբ Հոգու ներգործությունը: a
BHAGAVAD GITA BHAVARTH:What does the book says?
Price: Free! Words: 580. Language: English. Published: May 26, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
The Bhagavad Gita teaches us how to live in this world, do our duties and yet remain like the lotus leaves in the water of life. According to the holy book, salvation is possible neither for those who want to escape from life and activity nor for those who indulge in sinful, selfish and evil actions and become their own enemies, ignoring their duties and obligations to God.
Never Give Up High Frequency Words
Price: Free! Words: 1,100. Language: English. Published: May 26, 2018. Categories: Fiction » Children’s books » Social Issues / Self-Esteem & Self-Reliance
It is vital that your children know strategies to gain help and support and to feel like they will eventually succeed because of a growth mindset, effective coping skills and strong inner values. Empower your children and help them thrive and not feel prolonged anguish! What to say when your child is struggling. This simple story about a child who had a tough day and was feeling glum.
Philemon
Price: $0.99 USD. Words: 1,280. Language: English. Published: May 26, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Studies / Paul’s Letters
Paul wrote a letter concerning a slave that had become very dear to him. Let's take a look at his plea to Philemon for Onesimus!
How To Analyze People: The Ultimate Guide to Human Psychology, Body Language, Personality Types, and Reading People
Price: $3.99 USD. Words: 11,020. Language: American English. Published: May 26, 2018. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Neuro-Linguistic Programming (NLP), Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Master the art of reading People on Sight. This book details the concept of reading people and read the body language of any person on sight.
BHAGAVAD GITA BHAVARTH:What does the book says?
Price: Free! Words: 580. Language: English. Published: May 26, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
The Bhagavad Gita teaches us how to live in this world, do our duties and yet remain like the lotus leaves in the water of life. According to the holy book, salvation is possible neither for those who want to escape from life and activity nor for those who indulge in sinful, selfish and evil actions and become their own enemies, ignoring their duties and obligations to God. In case you are interes
Ի՞նչ է նշանակում դառնալ հովիվ
Price: $8.00 USD. Words: 32,220. Language: Armenian. Published: May 26, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Pastoral Resources
Երբ լսում եք «հովիվ» բառը, միայն մեկ բան է անցնում ձեր մտքով՝ «ոչխարնե՛ր»։ Ոչխարները կախյալ արարածներ են, որոնք հովվի կարիք ունեն։ Հովիվը ոչխարների համար հոգատար ու սիրող ուղեցույց է։ Աստվածաշնչում Աստված մեր մասին խոսում է որպես Աստծու արոտավայրի ոչխարների։
Sermon Series 55s (Knowing The God Of The Bible)
Price: $5.99 USD. Words: 10,540. Language: English. Published: May 26, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Sermons / Christian
This is a sermon outlines with various sermons
Veer Ghazala
Price: $0.99 USD. Words: 31,750. Language: Hindi. Published: May 26, 2018. Categories: Fiction » Romance » General
वीर ग़ज़ाला !!यह बुक नहीं है, अरे यह तो आशिको का दिल है जो नफरत वार सहते-सहते खुद को लहू लुहान कर लिया है , और उनके ज़ख़्मी जिगर से लहू है की रुकता ही नहीं |
1 Timothy
Price: $2.99 USD. Words: 9,780. Language: English. Published: May 26, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Studies / Paul’s Letters
What is inside this letter from Paul to Timothy? Let's explore what was going on during this time.
Thank Your X-A Journey from a Breakup to the Awakening
Price: $4.99 USD. Words: 49,620. Language: English. Published: May 26, 2018 by Austin Macauley. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
This book is based on my personal story that pushed me to a new level of confidence, mindset, life experience and relationships.
A message from you feels like coffee
Price: Free! Words: 1,370. Language: English. Published: May 26, 2018. Categories: Nonfiction » Inspiration » Personal inspiration, Nonfiction » Inspiration » Personal inspiration
All about someone who is better than the very best
The Modern Rapunzel: Natural Secrets for Ending Hair Loss
Price: $7.95 USD. Words: 71,570. Language: English. Published: May 26, 2018. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Women's health, Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Beauty and fashion
Readers say this is the only book on hair they need. Get this comprehensive book with the simple, powerful procedures to help you restore your hair, naturally. Written for the chemically-sensitive and holistically-minded. “My hair has gone from a broken off mess that barely reached my shoulders to hair that is down the middle of my back with heaps of new growth at the roots. Thanks Jeanne!” ~ JF