Nonfiction » Psychology » Psychological disorders

Οριακή Διαταραχή της Προσωπικότητας
By Prodromos Tarasis
Price: Free! Words: 5,670. Language: Greek. Published: January 24, 2011. Category: Nonfiction » Psychology » Psychological disorders
Μια αναλυτική παρουσίαση της διαταραχής με παραπομπές , βιβλιογραφία και παραδείγματα απο ταινίες και πραγματικά περιστατικά. Αναφέρεται στα διαγνωστικά κριτήρια, την ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, την κλινική εικόνα. Τα site των συγγραφέων www.flyaconsulting.gr www.psychologosgr.blogspot.com
PTSD: A Fifteen Minute Guide to Combat Related Post-Traumatic Stress Disorder
By Brannan Vines
Price: Free! Words: 3,450. Language: English. Published: June 13, 2011. Category: Nonfiction » Psychology » Psychological disorders
A plain language, easy-to-read book about combat related PTSD (post-traumatic stress disorder) to help veterans and loved ones get familiar with this often difficult subject. It quickly covers what combat PTSD is, what it "looks" like, how PTSD changes the brain, treatment options, where to get help, & where to find more info & support.
PsychoSummery : Personality Disorders
By Wissam Saleh
Price: $0.99 USD. Words: 2,190. Language: English. Published: August 25, 2009. Category: Nonfiction » Psychology » Psychological disorders
It is really boring for most of the people to get into the complex definitions and analysis of Psychology. PsychoSummery does that for you ! This books offers a cute summery for the 10 personality disorders that we face everyday, yes, everyday ! You can use it as a study guide in you Psychology 101 class or to diagnose yourself !
Culture narcissique et politique
By Lundi
Price: Free! Words: 1,300. Language: French. Published: June 4, 2011. Category: Nonfiction » Psychology » Psychological disorders
Les neuf critères du narcissisme. Comment Narcisse fait-il de la politique ? Sommes-nous une société narcissique ? Le règne de « Super Narcisse » : « mensonge insolent », « perversité narcissique » et stérilisation du débat politique.
Managing Schizophrenia - A Personal Perspective
By Isuru Abeysinghe
Price: Free! Words: 1,800. Language: English. Published: July 22, 2012. Category: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Mental health
(4.00 from 1 review)
Deals with my personal journey with the illness and what I have learnt from a personal perspective to be effective practical and philosophical strategies in dealing with the illness. It can give others suffering from the disease and well as people who have been around them with some insight into the illness.
Picking the Right Therapist: When, Which and How
By Arlene Unger, PhD
Price: $1.49 USD. Words: 5,170. Language: English. Published: June 16, 2010 by Real Psych Solutions. Category: Nonfiction » Psychology » Psychological disorders
Benefit from over 25 years of experience with very practical information: What's the difference between Self-Help, Coaching and Counseling? What are the different types of mental health Therapists, their methods, training and areas of specialization. How to get the most out of your sessions. Many useful charts. Two free bonus articles.
VEITESTBOOK
By Gregory Smith
Price: $15.00 USD. Words: 140. Language: English. Published: August 21, 2010. Category: Nonfiction » Psychology » Psychological disorders
In a test basis, the ability to put a human brain to create associations with objects, events, sensation. In other words you just look at the image and your brain combines the visual sensation and emotion. It's like viewing pictures in the gallery. This test is Ebook, so you simply place it on your desktop. You can take the test yourself or with friends and discuss your impressions.
Finding Happiness in a Society Full of Narcissism
By David Thomas
Price: $2.99 USD. Words: 19,370. Language: English. Published: August 30, 2011. Category: Nonfiction » Social Science » Social psychology
The book identifies the most common error made in today's society that causes people to be unhappy. Despite an unremittingly hedonistic pursuit of instant gratification, the deep and satisfying glow of real happiness still can’t be achieved. However, this book shows how small changes to an individual's behaviour can have massive positive effects that lead to true happiness.
Sindrome Shopping
By Marco Betti Delgado
Price: $6.00 USD. Words: 10,850. Language: Italian. Published: January 10, 2012 by ALVIS International Editions. Category: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Mental health
La sindrome da Shopping è una vera patologia che consiste in un’ossessione per gli acquisti, un bisogno di fare spese frequenti e ripetute di oggetti spesso inutili o che superano le proprie capacità finanziarie. In questa pubblicazione vengono esaminati i caratteri generali del fenomeno, tenendo conto delle scoperte e degli apporti dottrinali più recenti nell'analisi di cause, sintomi e rimedi.
Quitter un pervers narcissique en dix leçons
By Isa Danton
Price: $2.99 USD. Words: 7,190. Language: French. Published: July 11, 2011. Category: Nonfiction » Psychology » Psychological disorders
Un pervers marcissique a croisé votre route. Comment s'en sortir. Plus vous avancez, plus vous vous enfoncez. J'ai vécu ainsi, dix-sept années de ma vie sous l'emprise d'un pervers narcissique. J'ai fait le voeu d'aider les autres à s'en sortir. Ce petit guide rapide, sous forme anecdotique, qui se lit en quelques heures à peine, vous propose dix petits pas à faire pour vous liberer.
Cut
By Roger Harrison
Price: $3.00 USD. Words: 2,310. Language: English. Published: July 31, 2013. Category: Fiction » Poetry » Themes & motifs
This is a book of fifteen original poems about cutting. These poems may be disturbing to some readers but cutting is a silent epidemic. It is estimated that more than one million people in the United States cut their self or self abuse their self each day. Most are teens and some are adults. Almost all are silent about it. If a problem is not confronted and talked about how can it ever be solved?
Portret Złego. Klasyczne manipulacje morderców seryjnych.
By Wojciech i Marek Wareccy
Price: $1.99 USD. Words: 8,910. Language: Polish. Published: December 8, 2011. Category: Nonfiction » Psychology » Psychological disorders
Kim jest morderca seryjny? Jak się robi portret psychologiczny? Jakich metod manipulacji używają seryjni mordercy?
Genialità Creativa e Disturbi Mentali
By Grace Robinson
Price: $4.99 USD. Words: 3,990. Language: Italian. Published: July 2, 2012 by ALVIS International Editions. Category: Nonfiction » Psychology » Creative ability
Lo stereotipo dell’artista eccentrico o dello scienziato pazzo ha spesso svolto un ruolo di protezione, nell’immaginario collettivo, di contro ai timori ed al sospetto che la diversità eccellente, suscita nella maggior parte delle persone. In questo senso, l’idea di una associazione tra genio e follia è stata ripetutamente avanzata in diversi ambiti e sotto diverse prospettive.
Borderline Disorder
By Jennifer King
Price: $3.00 USD. Words: 11,860. Language: English. Published: September 9, 2012 by ALVIS International Editions. Category: Nonfiction » Psychology » Psychological disorders
The most prominent feature of Borderline Personality Disorder is the depth and variability of moods. This emotional instability can also be called emotional lability or reactivity. Individuals with Borderline disorder struggle with despondency, anger, rage, self-hatred, arrogance, anxiety, uncertainty, emptiness, dependency, stubbornness and impulses of self-damage.
Cognitive Disorders
By Thomas Gomez
Price: $3.00 USD. Words: 2,150. Language: English. Published: June 26, 2012 by ALVIS International Editions. Category: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Diseases / nervous system (incl. brain)
Person with a cognitive disorder not only of neurological problems but also emotional and relational difficulties. Neglecting this aspect means not taking into account the whole person and therefore preclude a treatment that takes into account the mutual influence between the cognitive domain and affective sphere.
The Obsessions
By Adele Fabbri
Price: $4.99 USD. Words: 4,770. Language: English. Published: June 21, 2012 by ALVIS International Editions. Category: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Mental health
The term obsession, in common parlance, means a thought that comes to mind with a certain insistence. Although it is normal that in certain conditions, marked by real difficulties, thinking back with a certain insistence on the particular problem that torments us, obsessions are different from normal concerns for their content and devoid of factual basis for the frequent recurrence.
Parkinson's Disease
By Dorothy Smith
Price: $5.99 USD. Words: 9,080. Language: English. Published: June 22, 2012 by ALVIS International Editions. Category: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Aging well
Parkinson's disease is a degenerative disorder of the central nervous system responsible for control of movement, balance and gait that strikes the ball physical, psychological and social undermining the individual's functional abilities. It is a syndrome characterized by variable association of resting tremor, rigidity and bradykinesia, with characteristic alteration in gait and posture.
Il Disturbo Borderline
By Jennifer King
Price: $3.00 USD. Words: 12,260. Language: Italian. Published: September 12, 2012 by ALVIS International Editions. Category: Nonfiction » Psychology » Psychological disorders
La caratteristica più saliente nel Disturbo Borderline è la estema variabilità dell'umore. Questa instabilità emotiva può anche essere chiamata labilità o reattività emotiva. Gli individui con BPD combattono con l'abbattimento, la rabbia, la furia, l'odio di sé, l'arroganza, l'ansia, l'incertezza, il vuoto, la dipendenza, la testardaggine e gli impulsi di auto-danneggiamento.
Antisocial Disorder
By Jennifer King
Price: $3.00 USD. Words: 4,870. Language: English. Published: September 9, 2012 by ALVIS International Editions. Category: Nonfiction » Psychology » Psychological disorders
Antisocial personality disorder is characterized by a failure to social obligations and a lack of concern for the feelings of others. There is a pattern of disparity between behavior and social norms. The behavior is not immediately changed from negative consequences. There is a low tolerance and a low threshold for discharge of aggression. This model begins in childhood or early adolescence.
Creativity Genius & Mental Disorders
By Grace Robinson
Price: $4.99 USD. Words: 3,980. Language: English. Published: July 2, 2012 by ALVIS International Editions. Category: Nonfiction » Psychology » Creative ability
The stereotype of the eccentric or mad scientist has often played a protective role in the collective imagination, as opposed to fear and suspicion that the diversity of others, even that which is expressed in excellence, anchored to the rise in most traditions. In this sense, the idea of an association between genius and madness has been repeatedly advanced in the history.