Fiction » Poetry » Epic

திருக்குறள் (Thirukkural): குறள், தமிழ் உரைகள், மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் ஒலிபெயர்ப்பு (with translation & transliteration)
Price: Free! Words: 203,670. Language: English. Published: August 31, 2015. Categories: Essay » Literature, Fiction » Poetry » Epic
திருக்குறள் உலகப்புகழ் பெற்ற தமிழ் இலக்கியமாகும். இதனை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர் என்று அறியப்படுபவர். இதில் 1330 குறள்கள் பத்து பத்தாக 133 அதிகாரங்களின் கீழ் தொகுக்கப் பெற்றுள்ளன. திருக்குறள் சங்க இலக்கிய வகைப்பாட்டில் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு எனப்படும் பதினெட்டு நூல்களின் திரட்டில் இருக்கிறது. இது அடிப்படையில் ஒரு வாழ்வியல் நூல். இந்நூ லை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர்.
Znaki żywego alfabetu - wybór wierszy
Price: $3.75 USD. Words: 19,380. Language: Polish. Published: August 29, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic
Wybór wierszy, głównie z tomów: My wszyscy z wierszy, Spomiędzy rzeczy, Pamiętnik z niedokończonej wyprawy, Nazwijcie mnie idiotą i Jedną nogą. Wiersze zostały przeredagowane a niektóre - tak można powiedzieć - napisane od początku, co czyni publikację oryginalnym dodatkiem do kolekcji publikacji autora.
For life and death of a poet - poetry like never before
Price: $3.00 USD. Words: 4,000. Language: English. Published: August 27, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic
For life and deat of a poet is a poetry volume containing 40 poems about love, hate, redemption, forgiveness and endless sorrow - mostly located in a beautiful Irish scenery, a place where author lives and works. A masterpiece by well known polish poet,only now all written in english - just at your fingertips, and with an affordable price.
Divisions
Price: $0.99 USD. Words: 11,870. Language: English. Published: August 23, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic
The Traveler once again returns to tell a tale. The story of Divisions is a sequel to Locks where the Traveler tries to adjust from his life as a wanderer to dwelling with others. When disunity strikes the town that he resides, he goes on a journey to make peace and to the learn the answers. Will he understand the true meaning of faith, or will his succumb to the darkness and his self-doubt?
Povestiri din lumea viselor
Price: $2.49 USD. Words: 3,860. Language: Romanian. Published: August 17, 2015 by EdDigitala. Categories: Fiction » Poetry » Epic, Fiction » Poetry » Themes & motifs
...Si totusi, iata-ma astazi aici, cu sufletul in palme, intins catre lume sa-l poata vedea, asa cum copiii mici se uita la animale la gradina zoologica. ...
Design One Step @ A Time
Price: Free! Words: 670. Language: British English. Published: August 3, 2015 by PEP (Purple Eyes Publishing). Categories: Fiction » Poetry » Epic, Nonfiction » Philosophy » Taoist
At the edge of time, the turning-point a sign, each step a design in its own line.
Investing In Our Yesterdays - The Beat That Sways
Price: Free! Words: 1,040. Language: British English. Published: August 3, 2015 by PEP (Purple Eyes Publishing). Categories: Fiction » Poetry » Epic, Nonfiction » Philosophy » Taoist
Sunflowers spark design - each moment's flesh and prime lets our thoughts re-align: for now is harvest time !
Aflame The Sun Shower Game
Price: Free! Words: 1,550. Language: British English. Published: August 2, 2015 by PEP (Purple Eyes Publishing). Categories: Fiction » Poetry » Epic, Nonfiction » Philosophy » Taoist
A final little scurry for autumn start to hurry and soon will be revealed what winter concealed, that there the greatest yield in summer's vastness field.
Impasto A Final Afterglow (The Sun Should Know)
Price: Free! Words: 290. Language: British English. Published: July 30, 2015 by PEP (Purple Eyes Publishing). Categories: Fiction » Poetry » Epic
The words moved scarce and slow, I barely whispered them though, and in the afterglow the setting sun should know - the life I loved so.
Rhapsody Stay With Me When All Around The Echo Flee
Price: Free! Words: 1,520. Language: British English. Published: July 29, 2015 by PEP (Purple Eyes Publishing). Categories: Fiction » Poetry » Epic, Nonfiction » Philosophy » Taoist
Rhapsody - that special sort of melody - lingering eternally - wherever I see: sunshine beckoning me just to shine in this heart of mine for I define my breadth of time!
Shards Of Clay Swept Away Remains Of Yesterday
Price: Free! Words: 3,810. Language: British English. Published: July 28, 2015 by PEP (Purple Eyes Publishing). Categories: Fiction » Poetry » Epic, Nonfiction » Philosophy » Taoist
Twinkle, glisten, endless listen - happy lapping brook: the journeys that I took, helped move the earth unstuck and capture my own luck. At the end of all beginnings, instant moment winnings - a clear and tidy innings: the fresh air share, joy and laughter there.
Design Painting Poetry - An Encore To Ecstasy
Price: Free! Words: 80,430. Language: British English. Published: July 27, 2015 by PEP (Purple Eyes Publishing). Categories: Fiction » Poetry » Epic, Nonfiction » Philosophy » Taoist
Design Painting Poetry - a part of recollection - a part of pure reflection - a part of direction: the joy of life's connection (whatever our perfection...) Feel the flow, when you know, where it is you want to go: embrace the courage of your heart, for that is life's own quick-start!
Material Compositions (Self-healing Physicians)
Price: Free! Words: 5,760. Language: British English. Published: July 22, 2015 by PEP (Purple Eyes Publishing). Categories: Fiction » Poetry » Epic
Material Compositions (Self-healing Physicians) is about the amazing depths of energy and creativity we hold inside - no matter our pride or what in our century collide - the joy ride is something that remains special inside !
Butterfly Dance The Light Chance
Price: Free! Words: 3,930. Language: British English. Published: July 18, 2015 by PEP (Purple Eyes Publishing). Categories: Fiction » Poetry » Epic, Nonfiction » Philosophy » Taoist
Butterfly wing new changes bring - butterfly heart, the shaky start find new ways to impart.
The Studio A Place To Grow
Price: Free! Words: 1,750. Language: British English. Published: July 17, 2015 by PEP (Purple Eyes Publishing). Categories: Fiction » Poetry » Epic, Nonfiction » Philosophy » Taoist
Bellows fellows joyful mellows a colour spiral course to leap with my own joy horse and find a source that's clear and free glistening life inside of me. The fresh air spell that dwelt so well and turned each clanging bell into a luscious fell. We grow stronger than before when we ignore what the lack lustre implore and in our own grand cluster we have the life to muster our finest feather duster.
Sunshine Harmony The World That I Now See
Price: Free! Words: 12,350. Language: British English. Published: July 17, 2015 by PEP (Purple Eyes Publishing). Categories: Fiction » Poetry » Epic, Nonfiction » Philosophy » Taoist
Sunshine thoughts and life cavorts speedily through - the energy renew - it matters not what you do when life is breathing with you. The fresh regain a wider energy plane and what vibrates inside is how the earth collide and slide away - always the new at play sweeping the day from life's yesterday. Resonating matter - a simple pitter patter and what was once useless clatter gently shatter.
Siegel's Census: An Index (Saga No. 0)
Series: The Saga of Terminal City, Book 0. Price: $0.99 USD. Words: 2,880. Language: English. Published: July 14, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic, Fiction » Poetry » Canadian Poetry
From his den of monitors and super-computers deep beneath Terminal City, statistician Adolphus Siegel has produced the community's first census. Up to date with the most recent Saga, Siegel's Census records all major and minor characters, summarizes their significance, and lists them both alphabetically, and by book of appearance. Includes an introduction by the eminent Director Siegel himself.
The Ultimate Design Echoes Sublime (Water, Air and Pure Sunshine)
Price: Free! Words: 15,520. Language: British English. Published: July 11, 2015 by PEP (Purple Eyes Publishing). Categories: Fiction » Poetry » Epic, Nonfiction » Philosophy » Taoist
The universal dispersal - a fresh air reversal: when we don't really know - the fresh can have a place to grow and we can start to sow the seeds of what we need to know. Fresh air and energy - the sun most naturally twinkles divine and opens up into a rhythmic sign that helps us align to our own good flowing time.
Summer's Gold - Lo Behold!
Price: Free! Words: 16,300. Language: British English. Published: July 9, 2015 by PEP (Purple Eyes Publishing). Categories: Fiction » Poetry » Epic, Nonfiction » Philosophy » Taoist
A journey once around the globe - the light strobe and probe how summer now enfold into vintage gold, for sun has set its run so that all can become a moment bright and true - the apex summer that I knew.
About to Spring (The Joy of Everything)
Price: Free! Words: 5,020. Language: British English. Published: July 9, 2015 by PEP (Purple Eyes Publishing). Categories: Fiction » Poetry » Epic, Nonfiction » Philosophy » Taoist
The long and short of what we thought and ought with Springtime now consort just to see freshness come alive in an open dive and a mighty haul thrive and heave: earth is shatteringly brighter than we can 'er conceive. Prism function flow - the earth a bright light show!