Welcome to Smashwords!

Check out our new interface for discovering great ebooks! Read the official announcement at the Smashwords Blog.

Please confirm your erotica preferences.

Learn more about erotica controls. You may change these settings at any time.

[Close]

Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sufi

The Garden of Mystic Love: Volume I: The Origin and Formation of the Great Sufi Orders
Price: $8.25 USD. Words: 110,700. Language: English. Published: March 18, 2015 by Albion-Andalus Books. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sufi
The Garden of Mystic Love: The Origin and Formation of the Great Sufi Orders is Volume I of a history of Sufism from the time of the Prophet Muhammad to the beginning of the 20th-century, with an emphasis on the Turkish Sufi legacy and the path of the Halveti-Jerrahi Order. Written from a Sufi perspective, this account of the "religion of the heart" is nothing less than an education in Sufism.
Egyptische Mystici : Op Zoek naar De Weg
You set the price! Words: 30,480. Language: Dutch. Published: May 16, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sufi, Nonfiction » New Age » Spiritualism
Deze in het Nederlands taal vertaalde editie legt uit hoe de oorsprong van de alchemie en hedendaagse Soefisme in het oude Egypte ligt, en hoe de mystici van Egypte hun werk camoufleerde onder een dunne sluier van de Islam. Dit boek verklaart ook de vooruitgang van de mystieke weg naar de verlichting, met een coherente uitleg over de fundamenten en werking hiervan. Het toont de verhouding tussen..
Yunus Emre Divanı {Türkçe/English}
Price: $1.99 USD. Words: 18,390. Language: Turkish. Published: July 30, 2013 by E-Kitap Projesi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Religious philosophy, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sufi
Yunus Emre HAYATI (1238 – 1320) Yaşamı konusunda yeterli bilgi olmadığı gibi onunla ilgili kaynaklarda anlatılanlar da birbirini tutmaz. Nerede, hangi yılda doğduğu kesinlikle bilinmiyor. Kimi kaynaklarda Anadolu'ya Doğu'dan gelen Türk oymaklarından birine bağlı olup, 1238 dolaylarında doğduğu söylenirse de kesin değildir. 1320 dolaylarında Eskişehir'de öldüğü söylenir.
Mystiques Égyptiens : Chercheurs De La Voie
You set the price! Words: 30,000. Language: French. Published: May 25, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sufi, Nonfiction » New Age » Spiritualism
Cette édition traduite en français explique comment l’ancienne Égypte est à l’origine de l’alchimie et du Soufisme contemporain et comment les mystiques d’Égypte camouflent leurs pratiques sous une mince couche d’Islam. Le livre explique également la progression de la Voie mystique vers l’illumination, avec une explication cohérente de ses bases et de ses pratiques. Il montre la correspondance ...
Masnawi Sacred Texts of Islam: Book One
Price: $1.99 USD. Words: 21,110. Language: English. Published: January 10, 2014 by E-Kitap Projesi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sufi, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Koran & Sacred Writings
The "Masnawi" is Rumi's greatest poetic work, composed during the last years of his life. He began it when he was between the ages of 54-57 [about 1258-1261] and continued composing its verses until he died in 1273. It is a compendium of sufi stories, ethical teachings, and mystical teachings. It is deeply permeated with Qur'anic meanings and references.
Místicos Egipcios : Buscadores del Camino
You set the price! Words: 30,960. Language: Spanish. Published: May 30, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sufi, Nonfiction » New Age » Mysticism
Esta Edición explica cómo el Antiguo Egipto es el origen de la alquimia y el sufismo actual, y cómo los místicos de Egipto camuflan sus prácticas con una fina capa del Islam. El libro también explica la progresión del camino hacia la iluminación mística, con una explicación coherente de sus fundamentos y prácticas. Se muestra la correspondencia entre el calendario del Egipto antiguo ...
Ägyptische Mystiker : Sucher des Weges
You set the price! Words: 33,540. Language: German. Published: July 23, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sufi, Nonfiction » New Age » Spiritualism
Dieses Buch erklärt, wieso das alte Ägypten der Ursprung der Alchemie und des heutigen Sufismus ist und wie die Mystiker Ägyptens ihre Praktiken unter einer dünnen Schicht des Islam tarnen. Das Buch erklärt auch den Verlauf des mystischen Weges bis hin zur Erleuchtung, mit einer verständlichen Erklärung seiner Grundlagen und Praktiken. Es zeigt die Übereinstimmung zwischen dem altägyptischen ...
Masnawi Sacred Texts of Islam: Book Two
Price: $1.99 USD. Words: 18,390. Language: English. Published: January 11, 2014 by E-Kitap Projesi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Religious cults, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sufi
The Composition of this Masnavi has been delayed for a season; Time is needed for blood to become milk. Till thy fortune comes forth as a new-born babe, Blood becomes not milk, sweet and pleasant to the mind. When that light of God, Husamu'd-Din Turned his course down from the summit of heaven, This Masnavi, which is the polisher of spirits, Its recommencement occurred on the day of "Opening."
Mesnevi-II
Price: $1.99 USD. Words: 50,480. Language: Turkish. Published: February 19, 2013 by E-Kitap Projesi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sufi, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
Bu ikinci cildin gecikmesinde bazı hikmetler vardır. İşin faydalarına dair Allah hikmetleri, kula tamamiyle malûm olsa kul, o işi yapamaz, âciz kalır. Allahnın sonsuz hikmetleri; idrakini yıkar,harabeder. Kul o işe koyulmaz. Ulu Allah, o sonsuz hikmetlerden pek az bir miktarını, kula yular yapar, onu o işe çeker. O işin faydasından hiç haber vermese kul hiç harekete gelmez.
Mesnevi-III
Price: $1.99 USD. Words: 67,190. Language: Turkish. Published: February 20, 2013 by E-Kitap Projesi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sufi, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Koran & Sacred Writings
Ey Hak ziyâsı Hüsâmeddin, şu üçüncü defteri de meydana çıkar. Bir şeyin üç kere yapılması sünnettir. Üçüncü defterde sır hazinelerini aç, özürleri bir yana at. Senin kuvvetin Allah kuvvetinden sızıp gelmekte… Hararetle atan damarlardan değil. Şu aydın güneş çırağı, fitille, pamukla, yağla, aydınlanmıyor ya. Böylece durup duran gök kubbenin ne ipi var, ne direği!
Mesnevi-V
Price: $1.99 USD. Words: 33,150. Language: Turkish. Published: February 25, 2013 by E-Kitap Projesi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / History, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sufi
Yıldızların nuru olan Şah Hüsameddin, beşinci cildin başlamasını istiyor... Ey Allah ışığı cömert Hüsameddin, beşeri bulantılardan durulanların üstatlarına üstatsın sen! Halk perde ardında olmasaydı, halkın gözleri açık olsaydı ve havsalalar dar ve zayıf bulunmasaydı. Seni övmeye manevi bir tarzda girişir, bu sözlerden başka sözler söyleyecek bir dudak açardım.
Mesnevi-VI
Price: $1.99 USD. Words: 28,250. Language: Turkish. Published: February 28, 2013 by E-Kitap Projesi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / History, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sufi
Bu, Mesnevi kitabının ve mânevi delillerin altıncı cildidir. Vehim ve şüphe karanlıklarını aydınlatan, zan ve tereddüt hayallerini gideren bir ışığa benzer. Fakat bu ışığı hayvani duyguyla görmenin imkânı yoktur. Çünkü hayvanlık durağı, aşağılıkların en aşağısıdır ve o duraktakileri, aşağılık âlemin suretini yapsınlar, düzeltsinler diye yaratmışlardır.

Related Categories