Nghiệp vụ thuê tàu chuyến - La Quang Trí

Tàu vận tải biển thường hay còn gọi là tàu buôn (Merchant Ships), được định nghĩa như sau nhằm được hưởng các quy chế của luật quốc gia và quốc tế trong quá trình khai thác. More
Available ebook formats: epub
  • Category: Essay » Business
  • Words: 31,560
  • Language: Unknown language
About Quang Tri La, Sr

GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ

Tác giả La Quang Trí, sinh ngày 30/10 tại Quảng Ngãi.

Đã từng sống ở nhiều nơi như Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang, Kiên Giang… trước khi định cư tại Sài Gòn.

Từng có thời gian cộng tác cho các báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Báo kinh doanh và tiếp thị… từ thời còn là sinh viên.

Đã từng làm việc ở Báo kinh doanh và tiếp thị chi nhánh TPHCM một thời gian trước khi chuyển về công tác tại một doanh nghiệp vận tải biển ở Vũng Tàu. Năm 2008, rời công ty nhà nước ở Vũng Tàu, thành lập Công ty Cổ phần cùng với những người bạn của mình, kinh doanh vận tải biển và thương mại. Năm 2012 ra riêng thành lập Công ty Cổ phần ShipOffer, kinh doanh vận tải biển và thương mại. Ông La Quang Trí cũng là Uỷ viên ban chấp hành Hội người đi biển Việt Nam và là Phó Chủ Tịch Hội người đi biển TP HCM từ năm 2012 đến nay.

Hiện nay, vẫn cộng tác thường xuyên cho nhiều các báo khác, phần lớn là các báo về kinh tế, doanh nhân, doanh nghiệp. Trong quá trình hơn 20 năm làm việc và kinh doanh ngành vận tải biển, với kinh nghiệm sát sườn trong công việc, đã có nhiều bài báo về vận tải biển, cảng biển, thương mại, logistics, ngân hàng… ra đời. Hầu hết các bài báo đăng trên các tờ báo Thời báo kinh tế Sài Gòn, Doanh nhân Sài Gòn, Nhịp Cầu đầu tư, Thị trường giá cả vật tư, Thời báo ngân hàng, VNExpress, Diễn đàn doanh nghiệp…

Tác phẩm đã xuất bản:
1. Sổ tay Nghiệp vụ đại lý hàng hải do NXB Đồng Nai xuất bản năm 2016.
2. Nghiệp vụ thuê tàu chuyến do tác giả tự biên soạn và xuất bản năm 2016
3. Thuê tàu chuyến - 101 tình huống thực tế - NXB Đồng Nai xuất bản năm 2020

La Quang Tri, born 30/10 at La Chau, Nghia Trung, Tu Nghia, Quang Ngai, Vietnam

Moved to the South after finishing high school in Quang Ngai. He has lived in many provinces such as Da Lat, Vung Tau, Nha Trang, Kien Giang ... before living in Saigon.

He has collaborated with The Saigon Times, the Business and Marketing Newspaper since his student’s time. After graduated, he has written for many other business Newspaper and Magazines in Vietnam.

After graduated, he had worked for The Business and Marketing Newspaper for some months, he had moved to work at a shipping company in Vung Tau. In 2008, he left that state-owned company in Vung Tau, established a joint-stock company with his friends, working in shipping and trading business. In 2012, he set up ShipOffer Joint Stock Company, working in shipping and trading business, annual turnover of hundreds of billion VND.

During the 20 years working in shipping, with experiences in this field, many articles about shipping, seaport, trading, logistics, banking ... were written with the pen name La Quang Tri - Director of ShipOffer Corp. Most articles published in the The Saigon Times Newspaper, Saigon Entrepreneurs Newspaper, The Investment Bridge, The Business and Marketing Newspaper, The Banking times, VNExpress ...

Published Works:
1. Shipping Agency Handbook published by Dong Nai Publishing House in 2016.
2. Voyage Charter Book published in 2016
3. Voyage Charter - 101 questions - published by Dong Nai Publishing House in 2020.

Learn more about Quang Tri La, Sr

Also by This Author

Reviews of Nghiệp vụ thuê tàu chuyến - La Quang Trí by Quang Tri La, Sr

This book has not yet been reviewed.
Report this book