ایران آزاد

بکتاش خمسه پور در این کتاب که از طرح تا تکمیل حدود پنج سال بطول انجامید کوشیده است یک ایران آزاد را به زبانی ساده ترسیم کند. در کتاب «ایران آزاد» ویژگیهای یک کشور آزاد بازگو میگردد. نویسنده در این کتاب تشریح میکند که دستیابی به ایران آزاد و مهندسی یک کشور آزاد، آباد و آبرومند دور از دسترس نیست. «ایران آزاد» مسائل بازدارنده آزادی ایران را روشن مینماید و خواننده را به آزادی ایران امیدوار میسازد

Available formats: epub mobi pdf rtf lrf pdb txt html

First 5% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Baktash Khamsehpour (Bahram Iranmand)

Baktash Khamsehpour is a writer and poet. He has also written many articles & reports. His various works are being published gradually.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.

Print Edition

Report this book