"Tám" chuyện tiếng Anh

Hiện nay trên mạng lưu truyền cuốn sách ebook Tiếng Anh theo dòng thời sự của tôi. Rất tiếc đây là ấn bản trái phép. Tôi có viết ba cuốn: Chuyện chữ & nghĩa, Tiếng Anh lý thú và Tiếng Anh theo dòng thời sự. Tất cả ba ấn bản này đã không còn bán ngoài nhà sách nữa. Cuốn này xem như là lần tái bản ở dạng ebook cuốn Tiếng Anh theo dòng thời sự nhưng là bản đầy đủ, dài gấp ba lần cuốn sách trên mạng. More

Available ebook formats: epub mobi pdf lrf pdb html

First 15% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Nguyễn Vạn Phú

Nguyen Van Phu is the Managing Editor of the Saigon Economic Times (Thoi bao Kinh te Saigon).

Learn more about Nguyễn Vạn Phú

Also by This Author

Readers of This Book Also Read

Reviews

phong le reviewed on on Sep. 27, 2013
(no rating)
Exactly what I need for my reading and sometimes translating work. Some of what presented in this book I have encountered and tried to work out and a large part of it I have not. This serious work rewards readers who are keen on understanding what is behind the words today.
(reviewed the day of purchase)
Report this book