Adarshave Bennu hatti

ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು. ಕೊನೆಗಾತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾದರೂ ಏನನ್ನು ಎಂಬುದೇ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಹೂರಣ. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
About Ashok KR

Doctor by Profession
Writing is my passion
Reading is addiction
Photography is my hobby!

Learn more about Ashok KR

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book