U vrtlogu nade

Životna priča Radmile Milke Puača iz pera njene kćerke.
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
Tags: biografija
About Marija Vejin

Marija Vejin rođena je 1949. godine u Apatinu, od oca Dmitra i majke Radmile – Milke. Osnovnu školu „Moša Pijade” završila je u Apatinu, a Srednju trgovačku školu u Somboru.

Learn more about Marija Vejin
Report this book