Cattarinetta

Cattarinetta. Ngày xưa, Cattarinetta sống cùng với mẹ. Một hôm, mẹ cô muốn làm bánh. Bà bảo Cattarinetta đi đến nhà của Cô để mượn một chiếc chảo. Cattarinetta thấy sợ vì Cô của cô là một mụ phù thủy. Mẹ Cattarinetta nói: "Sau đó, chúng ta sẽ cho Cô một miếng bánh. Nếu chúng ta cho bánh, Cô ấy sẽ giúp chúng ta." Cattarinetta. Vietnamese books for kids, children's books in Vietnamese.

Available ebook formats: epub

About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book