Regina Cieli's Art Shop

Biography

Regina Cieli Estrada, Paranormal investigator researcher and photographer. Complementary healer: Reiki Master/Teacher and member of Tony S. Perez " The Real Spirit Questors". Graduate of Inner Mind Development Institute's(IMDI) Basic Esp and Intuition for Development by Sir Jaime T. Licauco. Member of IMDI'S Spoon Benders Club . Participant in Eastern Mysticism , Quantum Physics and Basic Esp by Paranormal Parapsychologist, Jaime T. Licauco and Quantum Physicist Sir George Weissmann. Graduate of " Intuitive Awakenings" and " Candle Magic 101", Mysterium Philippines by Sir Robert Rubin. Reiki Master from Inner Planes by Keithlar Dayao. Graduate of "The Complete Crystal Healing Course" at The Hypno & Healing Sanctuary by Sir Jaime Newman, MCMA. Member of Thai Healing Alliance International(T.H.A.I). Novice member of Wicca Pentacle Org. Resource person and participant in documentary film "Hiwaga sa Paniniwala" by GMA 7. Neice of Feliciano Luces founder of Haring Bakal. Psychic advisor at Psychicheroes.com . Mahika ng mga Parisukat, Author .Owner of Regina Cieli's Art Shop.

Where to find Regina Cieli's Art Shop online

Books

Brujeria Pilipinas Filipino Love Potion Gayuma
Price: $3.83 USD. Words: 2,880. Language: English. Published: April 24, 2018. Categories: Nonfiction » New Age » Magic
Filipino love potion known as gayuma or lumay is a popular concoction. Used in the Philippines since the shamanic days of the Babaylan up to the present time. How they are made along with crystals mixes. How to use the gayuma effectively and safely. Antidote recipe for gayuma.
Maso Del Mundo
Price: $9.81 USD. Words: 6,370. Language: English. Published: September 12, 2017. Categories: Nonfiction » New Age » Magic
Ang aklat na ito ay ginawa para sa pangunahin layon complementary healing. Pamamaraan cyberkinesis gamit ang celpon. Ito ang magsislbi daluyan ng positibo enerhiya ng Maso del Mundo. Para sa kagalingan espiritual at pisikal.
Sator Coronados
Price: $14.00 USD. Words: 12,060. Language: Unknown language. Published: August 23, 2017. Categories: Nonfiction » New Age » Spiritualism
Sator Coronados is a Filipino grimorium. Adapted fr. the magical book of Moses and Arbatel.
Consagratum Est
Price: $8.00 USD. Words: 2,990. Language: English. Published: August 21, 2017. Categories: Nonfiction » New Age » Spiritualism
A book about Filipino ceremonial magic rites. Energizing agimat, anting[-anting by Oracion.
Aklat ng Sanctus Deus Fortis Immortalis Manuel S.E. San Diego
Price: $10.00 USD. Words: 13,600. Language: Unknown language. Published: August 20, 2017. Categories: Nonfiction » New Age » Aliens & UFOs, Nonfiction » Self-improvement » Religion & self-improvement
Ang aklat na ito ay nagtataglay ng mga aklat, Para sa maraming karunungan, Gamitin sa kabutihan. Ang bisa ng mga salitang nakapaloob sa aklat na ito ay depende sa gumagamit. Dahil iba't ibang kakayahan ng bawat tao. Ipininagkaloob ng ating Diyos. Naayon sa nais at kalooban ng Diyos.
STO NINO HUBAD: Pulyeto kalipunan ng mga oracion at gamit.
Price: $3.00 USD. Words: 1,630. Language: Tagalog (Filipino). Published: February 1, 2017. Categories: Nonfiction » New Age » Magic
Ang Sto Nino Hubad Representasyon ng bagong silang na sanggol galing sa sinapupunan ng kanyang ina. Ito ay walang saplot. Paalala sa atin na lahat tayo ay naging sanggol ng ating ama at ina. Pinagyaman tayo sa kalinga ng ating mga magulang. Upang tayo ay maging mabuting tao sa ating mga sarili, pamilya at komunidad. Kagaya din ni Hesus ng siya ay namuhay sa mundo na ito kagaya natin na tao.
Brujeria Pilipinas Spells & Rituals for Complementary Healing
Price: $6.00 USD. Words: 560. Language: English. Published: December 22, 2016. Categories: Nonfiction » New Age » Witchcraft & wicca
A magic book of spells and rituals by Brujeria Pilipinas(not included in the blog) for complementary healing within the past 3yrs of effective practice in the Philippines. Crystal therapy combined with magic. For maintaining good health, youth and beauty. Mental exercises for psychic defense. Basic elemental magic. Paranormal photos of fairies and genie. The download includes a secret message.