Ntokozo Mandlendoda Allen Ross Nzuza

Biography

Mina Ntokozo Mandlendoda Allen Ross Nzuza ngazalwa isithole sakwaMdladla esasiwumdwebi nombazi wezithombe . Sathathwa insizwa uVincent M. Nzuza owabe eligcokama lensizwa nelasifundisa ukwazisa abantu nokunaka esikwenzayo. Ukufunda bakufaka kimi bobabili nokwaholela ekubeni nginamathele kukho ngoba bathi isona sikhiye sekusasa lami. Ngikhulele kwaNongoma ngafunda ezikoleni ezilandelayo- Nyuswa Primary School, Ubambiswano High School ne Sunnydale High School. Imfundo yobuthishela ngayenza Eshowe Training College ngase ngidlela ekufundiseni ngaze ngaba uThishomkhulu. Ngedlula ngafunda ngaba neziqu zesiZulu ngokulandela yonke imigudu yakhona ngaze ngazuza nezobuDokotela. Njengamanje ngifundisa isiZulu eMnyangweni wesiZulu naMasiko oNgoye.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
One was raised at Nongoma. One was influence by observing the respect shown by elderly people to the late King Bhekuzulu in ones writing.The protocol that was followed and the mannerism done by males in front of the King made one to be triggered to write and remind the lost generation of the beauty of past.
When did you first start writing?
One started writing at early age round about 15 years at Primary School level.
Read more of this interview.

Videos

More about Ntokozo Nzuza
About what inspires me to write, and my writing

Books

Isiziba Nedwala Elibushelelezi
Price: Free! Words: 10,280. Language: Zulu. Published: August 1, 2018. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general, Fiction » Literature » Plays & Screenplays
“Isiziba Nedwala Elibushelelezi” wumdlalo olanda kabanzi ngokuthi iNkosi yesizwe samaZulu uDingane yambulala kanjani umfowabo uMhlangana ukuze ithole isihlalo sobukhosi. Kubalulekile ukuba umlando wesizwe udluliselwe ezizukulwaneni ngezizukulwane. Lo mdlalo uthinta izigameko ababhali abaningi abangazinakanga kanye nabantu ababa neqhaza ekubumbeni umlando wesizwe.

Ntokozo Mandlendoda Allen Ross Nzuza's tag cloud