Rethabile Possa-Mogoera

Biography

Ngaka Rethabile Possa-Mogoera ke morupelli Unibesithing ya Kapa. Yena o rupella dipuo tsa Seafrika. Ngaka Possa-Mogoera o rata puo ya Sesotho haholo mme ke mohlahlobi wa puo ena diunibesithing tse ding tsa Afrika Borwa hape o hlahloba dithothokiso tsa ditlhodisano tsa AVBOB. Yena ke mongodi wa dipale tsa bana le dithothokiso.

Smashwords Interview

Where did you grow up, and how did this influence your writing?
I grew up in Welkom and I had a friend who was so passionate about poetry.
When did you first start writing?
I started writing when I was in high school though I did not publish.
Read more of this interview.

Videos

More about Rethabile Possa-Mogoera
About what inspires me to write, and my writing.

Books

Kodiyamalla
Price: Free! Words: 8,190. Language: Sesotho. Published: July 30, 2020. Categories: Poetry » African Poetry
(4.00 from 1 review)
Kodiyamalla ke buka ya e reretsweng ho kgalema bahlekefetsi, ho kgothatsa le ho eletsa bahlekefetsuwa. Sethothokisi se pepesa bahlekefatsi le ho lemosa ba dutseng ka hara tlhekefetso ho tswa bas a phela. Buka ena e bontsha bohlokwa ba thuto nakong ena ya moraorao moo bophelo e leng tjhelete. Basadi ba kgothatswa ho tshwarana ka matsoho le ho tshehetsana.

Rethabile Possa-Mogoera's tag cloud