PT Mtuze

Books

Umdlanga
Price: $3.51 USD. Words: 10,160. Language: Xhosa. Published: November 5, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Umdlanga (Circumcision assegai) is a play in Xhosa. Nanko umdlalo wokulinganiswa endithemba ukuba uya kuba nendima oyenzayo kwiincwadi zethu zemidlalo ezinqongophele kunene. Njengomntu osaqingqayo kolu didi lwencwadi, ndithembele kwiingcebiso nokunqwanqwadwa nini, nto endiya kuzithakazelela kunene.

PT Mtuze's tag cloud

assegai    circumcision    drama    isixhosa    mtuze    south africa