Jack Broscie

Biography

Broscie is een originele Nederlandse Fantasy-schrijver. Zijn boeken en verhalen zijn al meer dan 50.000 keer gedownload en staan hoog in de internationale ranking van Kobo en Smashwords.

Hij is o.a. bekend van:

. De epische fantasy-serie ‘Kronieken van Nieuwe Aarde’, bestaande uit:
. #1 ‘De Doembrenger’
. #2 ‘Pact der Waanzin’
. #3 ‘Magische wetenschap’

. De verhalenbundel ‘Iezegrimmig’ (Engelse vertaling: ‘Berserkly’), bestaande uit:
. ‘Het monster onder het bed’
. ‘De hebzuchtige koning’
. ‘De twee wensen van de Duivel’

. Het adventure verhaal ‘Het vervloekte goud van Atlantis’

. Het YA fantasy verhaal ‘Nachtmerrie in het Park’ (Engelse vertaling ‘Nightmare in Central Park’).

. Het romantic adventure/SF, bestaande uit:
#1 ‘Goudtrein van Riese’
#2 ‘Hellebeest van Atlantis’ (verwacht in 202x)

. Het maatschappij-kritische verhaal Plof!


Schrijfstijl
De fantasy-serie ‘Kronieken van Nieuwe Aarde’
Dit epische werk van Broscie wordt gekenmerkt door zijn beeldende taal en suggestieve schrijftrant. Voor het oog van de lezer ontrolt zich het decor van de vertelling. Landschappen, klimatologische omstandigheden, flora en fauna, geuren en kleuren, nederzettingen en de bewoners ervan zijn als het ware uit te tekenen. Hij schetst de contouren en de lezer vult ze moeiteloos in. Zijn hoofdpersonen bestaan uit zowel mannen als vrouwen van diverse standen en leeftijden; daarbij geldt dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. Broscie schrijft geen fantasy met Orcs, Elven en Trollen, maar met zelfbedachte rassen op een nieuw geschapen wereld. Hij combineert omstandigheden die gevoelsmatig tegenstrijdig zijn. Zo worden samenlevingen beschreven waar uiterst primitieve transportmiddelen én geavanceerde communicatiemiddelen gemeengoed zijn.

Nachtmerrie in het Park, Iezegrimmig, De demon in de spiegel, Het vervloekte goud van Atlantis, Plof!
Jack schrijft regelmatig korte verhalen. Deze verhalen zijn veelal verrassend en grimmig van aard, en tonen de dark side van mensen. Een aantal verhalen zijn ook in het Engels gepubliceerd (Nightmare in Central Park, Berserkly).

Goudtrein van Riese, Hellepoort van Atlantis
Romantische SF thrillers met de avonturen van de geheimagenten Lasha Heyes en Mike Owen die de strijd aanbinden met Der Leiter en Doktor Teufele.

Series

Chroniques de la Nouvelle Terre
Porteur de Malheur Sur la Nouvelle Terre, l’humanité a été décimée après une guerre mondiale. Leurs descendants vivent paisiblement dans des terres fortifiées. Jusqu'à ce que les habitants d'Oval-Lath soient surpris par une série d'événements qui se succèdent rapidement. La cotisation qu'ils versent aux Maistros est augmentée. La menace d'attaque des Scythes - une nation brutale de cyborgs créée par LabCreator - augmente. Une armée de mercenaires, dirigée par le Bringer of Doom, entre dans le pays par un système secret de couloirs et une bataille brutale doit être menée. Vealcqen et CyRis viennent en aide à Oval-Lath, mais ils ont aussi leurs propres intérêts. À quel jeu jouent les Maistros et le Doom Bringer ? Les plans du Doom Bringer peuvent-ils être contrecarrés par Tmara, Torkh et une équipe hétéroclite d'amis, tandis qu'un traître parmi eux prépare une brutale tentative d'assassinat? Pacte de Folie Dirigés par Sharinia, une sorcière, les habitants d'Oval-Lath partent en exode et combattent les Sactes meurtriers. Torkh, Tmara et leurs amis explorent la moitié de l'océan Oval-Lantis ; ses habitants soulèvent de nombreuses questions, surtout si une expédition punitive...
Chroniques de la Nouvelle Terre 1 Porteur de Malheur
Price: $6.99 $1.74 USD. (75% off until July 31!)
Chroniques de la Nouvelle 2 Pacte de Folie
Price: $6.99 $3.49 USD. (50% off until July 31!)
Chroniques de la Nouvelle 3 Science Magique
Price: $6.99 $5.24 USD. (25% off until July 31!)
Cronicas de la Nueva Tierra
Portador de la Fatalidad En la Nueva Tierra, la humanidad ha sido diezmada después de una guerra global. Sus descendientes viven pacíficamente en tierras amuralladas. Hasta que los residentes de Oval-Lath se sorprenden por una serie de acontecimientos que se suceden rápidamente. Se incrementa la cuota que pagan a los Maistros. La amenaza de ataque por parte de los escitas, una brutal nación de cyborgs creada por LabCreator, está aumentando. Un ejército de mercenarios, liderado por Portador de la Fatalidad, ingresa al país a través de un sistema secreto de corredores y se debe librar una batalla brutal. Vealcqen y CyRis acuden en ayuda de Oval-Lath, pero también tienen sus propios intereses. ¿A qué juego están jugando los Maistros y Portador de la Fatalidad? ¿Podrán Tmara, Torkh y un variopinto grupo de amigos frustrar los planes de Portador de la Fatalidad, mientras un traidor entre ellos prepara un brutal intento de asesinato? Pacto de Locura Liderados por Sharinia, una hechicera, la gente de Oval-Lath emprende un éxodo y lucha contra los asesinos Sacts. Torkh, Tmara y sus amigos exploran el medio océano Oval-Lantis; sus habitantes plantean muchas preguntas, especialmente...
Cronicas de la Nueva Tierra 1 Portador de la Fatalidad
Price: $6.99 $1.74 USD. (75% off until July 31!)
Crónicas de la Nueva Tierra 2 Pacto de Locura
Price: $6.99 $3.49 USD. (50% off until July 31!)
Crónicas de la Nueva Tierra 3 Ciencia Magica
Price: $6.99 $5.24 USD. (25% off until July 31!)
Chroniken der Neuen Erde
Bringer des Untergangs Auf der Neuen Erde wurde die Menschheit nach einem globalen Krieg dezimiert. Ihre Nachkommen leben friedlich in ummauerten Gebieten. Bis die Bewohner von Oval-Lath durch eine Reihe schnell aufeinanderfolgender Ereignisse aufgeschreckt werden. Der Steuersatz, den sie den Maistros zahlen, wird erhöht. Die Gefahr eines Angriffs durch die Skythen – eine brutale Nation von Cyborgs, die vom LabCreator geschaffen wurde – nimmt zu. Eine Armee von Söldnern, angeführt vom Bringer of Doom, dringt durch ein geheimes Korridorsystem in das Land ein und es muss ein brutaler Kampf geführt werden. Vealcqen und CyRis kommen Oval-Lath zu Hilfe, haben aber auch ihre eigenen Interessen. Welches Spiel spielen die Maistros und der Bringer des Untergangs? Können die Pläne des Untergangsbringers von Tmara, Torkh und einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Freunden vereitelt werden, während ein Verräter in ihrer Mitte ein brutales Attentat vorbereitet? Pakt des Wahnsinns Angeführt von Sharinia, einer Zauberin, begibt sich das Volk von Oval-Lath auf einen Exodus und kämpft gegen die mörderischen Sacts. Torkh, Tmara und ihre Freunde erkunden das halbozeanische Oval-Lantis....
Chroniken der Neuer Erde 1 Bringer des Untergangs
Price: $8.99 $2.24 USD. (75% off until July 31!)
Chroniken der Neuen Erde 2 Pakt des Wahnsinns
Price: $8.99 $4.49 USD. (50% off until July 31!)
Chroniken der Neuen Erde 3 Magische Wissenschaft
Price: $8.99 $6.74 USD. (25% off until July 31!)
Chronicles of New Earth
Doom Bringer On New Earth, humanity has been decimated after a global war. Their descendants live peacefully in walled lands. Until the residents of Oval-Lath are startled by a series of events in rapid succession. The assessment they pay to the Maistros is increased. The threat of attack by the Scythians - a brutal nation of cyborgs created by the LabCreator - is increasing. An army of mercenaries, led by the Bringer of Doom, enters the country through a secret system of corridors and a brutal battle must be waged. Vealcqen and CyRis come to Oval-Lath's aid, but they also have their own interests. What game are the Maistros and the Doom Bringer playing? Can the Doom Bringer's plans be thwarted by Tmara, Torkh and a motley crew of friends, while a traitor in their midst prepares a brutal assassination attempt? Pact of Madness Led by Sharinia, a sorceress, the people of Oval-Lath go on an exodus and battle the murderous Sacts. Torkh, Tmara and their friends explore the half-ocean Oval-Lantis; its inhabitants raise many questions, especially if a punitive expedition by Strang is repulsed. Rolauth the CyRis experiences the greatest adventure in Oval-Magis and is...
Chronicles of New Earth 1 Bringer of Doom
Price: $9.99 $2.49 USD. (75% off until July 31!)
Chronicles of New Earth 2 Pact of Madness
Price: $9.99 $4.99 USD. (50% off until July 31!)
Chronicles of New Earth 3 Magical Science
Price: $9.99 $7.49 USD. (25% off until July 31!)
Kronieken van Nieuwe Aarde
Doembrenger Op de Nieuwe Aarde is de mensheid gedecimeerd na een mondiale oorlog. Hun nakomelingen leven vreedzaam in ommuurde landen. Totdat de inwoners van Oval-Lath worden opgeschrikt door een reeks gebeurtenissen die elkaar snel opvolgen. De belasting die zij aan de Maestro's betalen wordt verhoogd. De dreiging van een aanval door de Scythen – een brute natie van cyborgs gecreëerd door de LabCreator – neemt toe. Een leger huurlingen, onder leiding van de Doembrenger, komt het land binnen via een geheim systeem van gangen en er moet een meedogenloze strijd worden gevoerd. Vealcqen en CyRis komen Oval-Lath te hulp, maar ze hebben ook hun eigen belangen. Welk spel spelen de Maistros en de Doembrenger? Kunnen de plannen van de Doembrengerworden gedwarsboomd door Tmara, Torkh en een bont gezelschap vrienden, terwijl een verrader in hun midden een brutale moordaanslag voorbereidt? Pact van de waanzin Onder leiding van Sharinia, een tovenares, gaan de mensen van Oval-Lath op uittocht en strijden ze tegen de moorddadige Sacts. Torkh, Tmara en hun vrienden verkennen Oval-Lantis; de inwoners roepen veel vragen op, vooral als een strafexpeditie van Strang...
Kronieken van Nieuwe Aarde 1 De Doembrenger
Price: $8.99 $2.24 USD. (75% off until July 31!)
Kronieken van Nieuwe Aarde 2 Pact der Waanzin
Price: $8.99 $4.49 USD. (50% off until July 31!)
Kronieken van Nieuwe Aarde 3 Magische wetenschap
Price: $8.99 $6.74 USD. (25% off until July 31!)

Books

Pesadillo en el Parque
Price: Free! Words: 12,370. Language: Spanish. Published: December 19, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Dark
Una chica de 17 años atormentada por una horrible pesadilla, marcada de por vida. Una familia desgarrada; la madre con hábitos enfermizos, un hermano mimado y el padre con intereses macabros. Un enigmático anuncio con un oscuro secreto, un niño y una caja con contenido misterioso. El escalofriante precio: una vida por una vida…
Cauchemar dans le Parc
Price: Free! Words: 12,950. Language: French. Published: December 19, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Dark
Une jeune fille de 17 ans hantée par un horrible cauchemar, marquée à vie. Une famille déchirée ; la mère aux habitudes malsaines, un frère gâté et le père aux intérêts macabres. Une publicité énigmatique avec un sombre secret, un garçon et une boîte au contenu mystérieux. Le prix effrayant : une vie pour une vie…
Albtraum im Park
Price: Free! Words: 6,750. Language: German. Published: December 19, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Dark
Ein 17-jähriges Mädchen, das von einem schrecklichen Albtraum heimgesucht wird und für immer gebrandmarkt ist. Eine zerrissene Familie; die Mutter mit kranken Gewohnheiten, ein verwöhnter Bruder und der Vater mit makabren Interessen.Eine rätselhafte Werbung mit einem dunklen Geheimnis, einem Jungen und einer Kiste mit mysteriösem Inhalt. Der erschreckende Preis: ein Leben für ein Leben ...
Berserker
Price: Free! Words: 5,410. Language: German. Published: December 14, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Short stories
Eine Sammlung kurzer Fantasy-Geschichten, die in mehreren Wettbewerben konkurrierten, darunter „Die zwei Wünsche des Teufels“, das im Wettbewerb „Thor Wereldbibliotheek“ den 3. Platz belegte. Rätselhafte Thriller voller Fantasie und Fabel, leicht gekleidet mit übernatürlicher Aktivität und einer düsteren und unglücklichen Atmosphäre. Der Name lautet also: Berserker
Enloquecido
Price: Free! Words: 11,210. Language: Spanish. Published: December 14, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Short stories
Una colección de historias breves de fantasía que compitieron en varias luchas, incluida "Los dos deseos del diablo", que terminó en el 3er lugar en el concurso Thor Wereldbibliotheek. Enigmáticos thrillers con sabor a fantasía y fábula, ligeramente vestidos de actividad sobrenatural y una atmósfera lúgubre y desdichada. Entonces el nombre es: Enloquecido
Fou Furieux
Price: Free! Words: 11,720. Language: French. Published: December 14, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Short stories
Une collection de courtes histoires fantastiques qui ont concouru dans plusieurs luttes, dont "Les deux souhaits du diable" qui ont terminé à la 3ème place du concours Thor Wereldbibliotheek. Des thrillers énigmatiques parfumés de fantastique et de fable, légèrement habillés d'une activité surnaturelle et d'une atmosphère sombre et malheureuse. Donc le nom est : Berserkly
Chroniques de la Nouvelle 3 Science Magique
Series: Chroniques de la Nouvelle Terre. Price: $6.99 $5.24 USD. (25% off until July 31!) Words: 118,230. Language: French. Published: December 13, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Epic, Fiction » Adventure » Action
Nemsis, un ancien disciple du LabCreator, se lève et se range du côté de la Horde dirigée par Sharinia. Deandrea et T'orkh viennent en aide à Nemsis lorsque sa vie est menacée par le Diable de la Mort et les Kroo, une puissante tribu d'humains modifiés clonés. À Oval-Citá, la Ville Sainte, Tmara et ses amis recherchent l'Esprit d'Or. Cependant, ils trouvent sur leur chemin Inanna la Grande Prêt..
Chroniques de la Nouvelle 2 Pacte de Folie
Series: Chroniques de la Nouvelle Terre. Price: $6.99 $3.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 132,320. Language: French. Published: December 13, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Epic, Fiction » Adventure » Action
Dirigés par Sharinia, une sorcière, les habitants d'Oval-Lath partent en exode et combattent les Sactes meurtriers. Torkh, Tmara et leurs amis explorent la moitié de l'océan Oval-Lantis ; ses habitants soulèvent de nombreuses questions, surtout si une expédition punitive de Strang est repoussée. Rolauth le CyRis vit la plus grande aventure d'Oval-Magis...
Chroniques de la Nouvelle Terre 1 Porteur de Malheur
Series: Chroniques de la Nouvelle Terre. Price: $6.99 $1.74 USD. (75% off until July 31!) Words: 104,170. Language: French. Published: December 7, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Epic, Fiction » Adventure » Action
Sur la Nouvelle Terre, l’humanité a été décimée après une guerre mondiale. Leurs descendants vivent paisiblement dans des terres fortifiées. Jusqu'à ce que les habitants d'Oval-Lath soient surpris par une série d'événements qui se succèdent rapidement. La cotisation qu'ils versent aux Maistros est augmentée. La menace d'attaque des Scythes - une nation brutale de cyborgs créée par LabCreator - ...
Crónicas de la Nueva Tierra 3 Ciencia Magica
Series: Cronicas de la Nueva Tierra. Price: $6.99 $5.24 USD. (25% off until July 31!) Words: 113,650. Language: Spanish. Published: December 7, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Epic, Fiction » Adventure » Action
Nemsis, una ex discípula de LabCreator, se levanta y se pone del lado de la Horda liderada por Sharinia. Deandrea y T'orkh acuden en ayuda de Nemsis cuando su vida se ve amenazada por el Diablo de la Muerte y los Kroo, una poderosa tribu de humanos clonados modificados. En Oval-Citá, la Ciudad Santa, Tmara y sus amigos buscan el Espíritu Dorado.
Crónicas de la Nueva Tierra 2 Pacto de Locura
Series: Cronicas de la Nueva Tierra. Price: $6.99 $3.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 126,410. Language: Spanish. Published: December 7, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Epic, Fiction » Adventure » Action
Liderados por Sharinia, una hechicera, la gente de Oval-Lath emprende un éxodo y lucha contra los asesinos Sacts.Torkh, Tmara y sus amigos exploran el medio océano Oval-Lantis; sus habitantes plantean muchas preguntas, especialmente si una expedición punitiva de Strang es rechazada. Rolauth the CyRis vive la mayor aventura en Oval-Magis y conoce el Libro de los ...
Cronicas de la Nueva Tierra 1 Portador de la Fatalidad
Series: Cronicas de la Nueva Tierra. Price: $6.99 $1.74 USD. (75% off until July 31!) Words: 99,940. Language: Spanish. Published: December 7, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Epic, Fiction » Adventure » Action
En la Nueva Tierra, la humanidad ha sido diezmada después de una guerra global. Sus descendientes viven pacíficamente en tierras amuralladas. Hasta que los residentes de Oval-Lath se sorprenden por una serie de acontecimientos que se suceden rápidamente. Se incrementa la cuota que pagan a los Maistros. La amenaza de ataque por parte de los escitas, una brutal nación de cyborgs creada por...
Chroniken der Neuen Erde 3 Magische Wissenschaft
Series: Chroniken der Neuen Erde. Price: $8.99 $6.74 USD. (25% off until July 31!) Words: 109,990. Language: German. Published: November 30, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Epic, Fiction » Adventure » Action
Nemsis, ein ehemaliger Schüler des LabCreators, erhebt sich und stellt sich auf die Seite der von Sharinia angeführten Horde. Deandrea und T'orkh kommen Nemsis zu Hilfe, als ihr Leben vom Teufel des Todes und den Kroo, einem mächtigen Stamm geklonter, veränderter Menschen, bedroht wird. In Oval-Citá, der Heiligen Stadt, suchen Tmara und ihre Freunde nach dem Goldenen Geist. Unterwegs ...
Chroniken der Neuen Erde 2 Pakt des Wahnsinns
Series: Chroniken der Neuen Erde. Price: $8.99 $4.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 122,280. Language: German. Published: November 30, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Epic, Fiction » Adventure » Action
Angeführt von Sharinia, einer Zauberin, begibt sich das Volk von Oval-Lath auf einen Exodus und kämpft gegen die mörderischen Sacts.Torkh, Tmara und ihre Freunde erkunden das halbozeanische Oval-Lantis; Seine Bewohner werfen viele Fragen auf, insbesondere wenn eine Strafexpedition von Strang zurückgeschlagen wird. Rolauth der CyRis erlebt das größte Abenteuer in Oval-Magis und wird in das Buch..
Chroniken der Neuer Erde 1 Bringer des Untergangs
Series: Chroniken der Neuen Erde. Price: $8.99 $2.24 USD. (75% off until July 31!) Words: 96,520. Language: German. Published: November 30, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Epic, Fiction » Adventure » Action
Auf der Neuen Erde wurde die Menschheit nach einem globalen Krieg dezimiert. Ihre Nachkommen leben friedlich in ummauerten Gebieten. Bis die Bewohner von Oval-Lath durch eine Reihe schnell aufeinanderfolgender Ereignisse aufgeschreckt werden. Der Steuersatz, den sie den Maistros zahlen, wird erhöht. Die Gefahr eines Angriffs durch die Skythen – eine brutale Nation von Cyborgs, die vom LabCreator..
Chronicles of New Earth 2 Pact of Madness
Series: Chronicles of New Earth. Price: $9.99 $4.99 USD. (50% off until July 31!) Words: 125,430. Language: English. Published: November 30, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Epic, Fiction » Adventure » Action
Led by Sharinia, a sorceress, the people of Oval-Lath go on an exodus and battle the murderous Sacts.Torkh, Tmara and their friends explore the half-ocean Oval-Lantis; its inhabitants raise many questions, especially if a punitive expedition by Strang is repulsed.Rolauth the CyRis experiences the greatest adventure in Oval-Magis and is introduced to the Book of Wond'rousl Spells.
Chronicles of New Earth 3 Magical Science
Series: Chronicles of New Earth. Price: $9.99 $7.49 USD. (25% off until July 31!) Words: 112,450. Language: English. Published: November 30, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Epic, Fiction » Adventure » Action
Nemsis, a former Disciple of the LabCreator, rises and sides with the Horde led by Sharinia. Deandrea and T'orkh come to Nemsis's aid when her life is threatened by the Devil of Death and the Kroo, a powerful tribe of cloned modified humans. In Oval-Citá, the Holy City, Tmara and her friends search for the Golden Spirit. However, they find Inanna the High Priestess on their way, who joins ...
Chronicles of New Earth 1 Bringer of Doom
Series: Chronicles of New Earth. Price: $9.99 $2.49 USD. (75% off until July 31!) Words: 99,280. Language: English. Published: November 30, 2023 . Categories: Fiction » Fantasy » Epic, Fiction » Adventure » Action
On New Earth, humanity has been decimated after a global war. Their descendants live peacefully in walled lands. Until the residents of Oval-Lath are startled by a series of events in rapid succession. The assessment they pay to the Maistros is increased. The threat of attack by the Scythians - a brutal nation of cyborgs created by the LabCreator - is increasing. An army of mercenaries, led by...
Train d'Or de Riese
Price: $6.99 $3.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 82,930. Language: French. Published: November 30, 2023 . Categories: Fiction » Mystery & detective » Traditional British, Fiction » Adventure » Action
Le train d'or de Riese Mars 1943, Strasbourg Des nazis notoires, des industriels et des scientifiques, réunis par Der Leiter au sein de l'Organisation Übermensch, se rendent compte qu'Hitler va perdre la guerre. Le Führer dépasse la raison et continue de gaspiller du matériel et des hommes sur le front de l’Est. Alors que la fin du Troisième Reich est en vue, Der Leiter lance l'opération Pandora.
Tren del Oro de Riese
Price: $6.99 $3.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 79,840. Language: Spanish. Published: November 29, 2023 . Categories: Fiction » Mystery & detective » Traditional British, Fiction » Adventure » Action
El tren del oro de Riese Marzo de 1943, Estrasburgo Notorios nazis, industriales y científicos, unidos por Der Leiter en la Organización Übermensch, se dan cuenta de que Hitler perderá la guerra. El Führer está fuera de razón y continúa desperdiciando material y hombres en el Frente Oriental. Con el fin del Tercer Reich a la vista, Der Leiter inicia la Operación Pandora.
Verfluchtes Gold von Atlantis
Price: Free! Words: 10,810. Language: German. Published: November 29, 2023 . Categories: Fiction » Adventure » General, Fiction » Thriller & suspense » Supernatural
Der rücksichtslose Milliardär Jop sucht nach einer neuen Herausforderung, um sein riesiges Imperium noch weiter auszubauen. Er kümmert sich um niemanden; Er lässt sich von seiner süchtigen Frau Atheena scheiden und hat seit Jahren kein Wort mehr mit seinem Bruder Lucas gewechselt. In einem obskuren Antiquitätenladen findet er eine alte Amphore mit einem geheimnisvollen Text und einer unbekannt...
Przeklęte Złoto Atlantydy
Price: Free! Words: 9,190. Language: Polish. Published: November 29, 2023 . Categories: Fiction » Adventure » General, Fiction » Thriller & suspense » Supernatural
Bezlitosny miliarder Jop szuka nowego wyzwania, aby jeszcze bardziej rozszerzyć swoje ogromne imperium. Nie dba o nikogo; Rozwodzi się ze swoją uzależnioną żoną Ateną i od lat nie zamienił ani słowa ze swoim bratem Lucasem. W mało znanym sklepie z antykami znajduje starą amforę z tajemniczym tekstem i nieznaną mapą morza. Po podróży na swoim jachcie żaglowym odkrywa Atlantydę.
Oro Maldito de la Atlántida
Price: Free! Words: 11,460. Language: Spanish. Published: November 29, 2023 . Categories: Fiction » Adventure » Action, Fiction » Thriller & suspense » Supernatural
Un multimillonario despiadado, Jop, busca un nuevo desafío para expandir aún más su inmenso imperio. A él no le importa nadie; Se está divorciando de su esposa adicta Atheena y hace años que no intercambia una palabra con su hermano Lucas. En una oscura tienda de antigüedades encuentra un viejo ánfora con un texto misterioso y una carta marítima desconocida. Después de...
L'Or Maudit de l'Atlantide
Price: Free! Words: 11,760. Language: French. Published: November 29, 2023 . Categories: Fiction » Adventure » Action, Fiction » Fantasy » Short stories
Un milliardaire impitoyable, Jop, est à la recherche d'un nouveau défi pour étendre encore plus son immense empire. Il ne se soucie de personne ; Il est en train de divorcer de sa femme toxicomane Atheena et il n'a pas échangé un mot avec son frère Lucas depuis des années. Dans un obscur magasin d'antiquités, il trouve une vieille amphore avec un texte mystérieux et une carte marine inconnue.
Złoty pociąg z Riese
Price: $6.99 $1.74 USD. (75% off until July 31!) Words: 65,050. Language: Polish. Published: November 20, 2023 . Categories: Fiction » Mystery & detective » Traditional British, Fiction » Adventure » Action
Agentka CIA Lasha Heyes i agent MI-5 Mike Owen zostają wplątani w spisek byłych nazistów, którzy chcą wykorzystać ukryty złoty skarb do sfinansowania operacji Pandora. Czy obu oficerom, gdy rozwinie się między nimi romans, uda się rozbić Wunderwaffe na czas, z pomocą którego Der Leiter chce założyć das Vierte Reich?
Gold Zug von Riese
Price: $8.99 $4.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 75,850. Language: German. Published: November 20, 2023 . Categories: Fiction » Adventure » Action, Fiction » Romance » Action/adventure
CIA-Agentin Lasha Heyes und MI-5-Agent Mike Owen werden in eine Verschwörung ehemaliger Nazis verwickelt, die einen verborgenen Goldschatz zur Finanzierung der Operation Pandora nutzen wollen. Können die beiden Offiziere, während zwischen ihnen eine Romanze entsteht, die Wunderwaffe rechtzeitig demontieren, mit der Der Leiter das Vierte Reich gründen will?
Gold Train of Riese
Price: $8.99 $4.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 79,000. Language: American English. Published: November 20, 2023 . Categories: Fiction » Adventure » Action, Fiction » Romance » Military
CIA agent Lasha Heyes and MI-5 agent Mike Owen become entangled in a conspiracy of ex-Nazis, who want to use a hidden gold treasure to finance Operation Pandora. Can the two officers, while a romance develops between them, dismantle the Wunderwaffe in time with which Der Leiter wants to found das Vierte Reich?
The Cursed Gold of Atlantis
Price: Free! Words: 10,630. Language: American English. Published: November 14, 2023 . Categories: Fiction » Adventure » Action, Fiction » Fantasy » Short stories
A ruthless billionaire, Jop, is looking for a new challenge to expand his immense empire even further. He doesn't care about anyone; He is divorcing his addict wife Atheena and he has not exchanged a word with his brother Lucas for years.
De goudtrein van Riese
Price: $8.99 $4.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 87,190. Language: Dutch. Published: August 6, 2017 . Categories: Fiction » Adventure » Action, Fiction » Mystery & detective » Historical
De goudtrein van Riese Maart 1943, Straatsburg Beruchte Nazi’s, industriëlen en wetenschappers, door Der Leiter verenigd in Organisation Übermensch, realiseren zich dat Hitler de oorlog zal gaan verliezen. De Führer is voor geen rede vatbaar en blijft materiaal en manschappen aan het Oostfront verspillen. Met het einde van het Derde Rijk in zicht start Der Leiter Operatie Pandora.
Kronieken van Nieuwe Aarde 3 Magische wetenschap
Series: Kronieken van Nieuwe Aarde. Price: $8.99 $6.74 USD. (25% off until July 31!) Words: 116,880. Language: Dutch. Published: December 15, 2015 . Categories: Fiction » Fantasy » Epic, Fiction » Young adult or teen » Fantasy
Tmara en T'ork schieten de herrezen Nemsis te hulp tegen de Duivel des Doods. Deandrea en Brocq gaan op zoek naar de Gulden Geest in Oval-Çita. De Horde wordt aangevallen door de Talpidaes en sluit een pact met de Zuloes. Voormalige Discipelen van de LabSchepper mengen zich in de strijd van het Pact der Waanzin met de onneembaar geachte vesting van de Maistro's.
Nightmare in Central Park
Price: Free! Words: 6,640. Language: American English. Published: May 23, 2015 . Categories: Fiction » Young adult or teen » Fantasy, Fiction » Young adult or teen » Thriller & Suspense
Inspired by Alicia Keys: 'A pocketfull of dreams' (Made in Manhattan). A girl of 17 haunted by a horrific nightmare, branded for life. A family torn apart; the mother with morbid habits, a spoiled little brother and a father with macabre interests. An enigmatic ad with a dark secret. A boy and a box with mysterious contents. The lurid price: a life for a life ...
Nachtmerrie in het Park
Price: Free! Words: 7,490. Language: Dutch. Published: January 10, 2015 . Categories: Fiction » Fantasy » Short stories, Fiction » Mystery & detective » Short Stories
Een meisje van 17 achtervolgd door een gruwelijke nachtmerrie, gebrandmerkt voor het leven. Een verscheurd gezin; de moeder met ziekelijke gewoontes, een verwend broertje en de vader met macabere interesses. Een raadselachtige advertentie met een duister geheim, een jongen en een kistje met een geheimzinnige inhoud. De huiveringwekkende prijs: een leven voor een leven …
Plof!
Price: Free! Words: 3,480. Language: Dutch. Published: October 11, 2014 . Categories: Fiction » Fantasy » Short stories, Fiction » Young adult or teen » Fantasy
Jacob wordt genadeloos uit zijn overpeinzingen gerukt als het tot hem doordringt dat de lange rij lichten voor hem uitvalt. De letters van Airport Schiphol verdwijnen in de duisternis. Het instrumentarium slaat rood uit. De lampen van de vliegtuigen verdwijnen. De lichtjes van zijn geliefde stad flikkeren en zijn dan ook weg. Alleen de vlammenzee in het centrum van Amsterdam
Het vervloekte goud van Atlantis
Price: Free! Words: 11,970. Language: Dutch. Published: January 30, 2014 . Categories: Fiction » Young adult or teen » Fantasy, Fiction » Fantasy » Short stories
Een meedogenloze biljardair, Jop, zoekt een nieuwe uitdaging om zijn immense imperium nog verder uit te breiden. Aan niemand laat hij zich iets gelegen liggen; met zijn verslaafde vrouw Atheena ligt hij in scheiding en met zijn broer Lucas wisselt hij al jaren geen woord meer. In een obscuur antiekwinkeltje vindt hij een oude amfoor met een geheimzinnige tekst en een onbekende zeekaart. Na een...
Berserkly
Price: Free! Words: 5,380. Language: English. Published: July 31, 2013 . Categories: Fiction » Fantasy » Paranormal, Fiction » Fantasy » Short stories
A collection of short Fantasy stories that competed in several struggles including "The Two Wishes of the Devil" that ended on the 3rd place in the contest Thor Wereldbibliotheek. Enigmatic thrillers flavoured by fantasy and fable, slightly dressed with supernatural activity and a grim and unhappy atmosphere. So the name is: Berserkly
Kronieken van Nieuwe Aarde 2 Pact der Waanzin
Series: Kronieken van Nieuwe Aarde, Book 2. Price: $8.99 $4.49 USD. (50% off until July 31!) Words: 130,030. Language: Dutch. Published: March 25, 2013 . Categories: Fiction » Young adult or teen » Fantasy, Fiction » Fantasy » Epic
De toortsen en een nieuwe bliksemflits verlichtten de binnenplaats waar iedereen uit angst voor de losgebroken Reus achteruitweek. De Reus keek niet verder om naar de omstanders op het plein of de ridders in de zaal. Zijn blik kruiste die van prinses Yarta die furieus terugkeek. De Magiër van Yildiç drukte zich zover mogelijk terug in zijn zetel en hief ondanks de afstand die hem van de Reus schei
Kronieken van Nieuwe Aarde 1 De Doembrenger
Series: Kronieken van Nieuwe Aarde, Book 1. Price: $8.99 $2.24 USD. (75% off until July 31!) Words: 104,210. Language: Dutch. Published: March 25, 2013 . Categories: Fiction » Young adult or teen » Fantasy, Fiction » Fantasy » Epic
Het Laboratorium torende honderden meters hoog de hemel in en wierp door de erachter hangende zon een brede schaduwbaan, dat het gehele park doormidden leek te klieven. Axl lag bewegingloos op zijn rug, zijn ogen gefocust op de top van het enorme gebouw. Hij had geen oog voor het park, noch voor de wolkenkrabbers in de metropool die om hem heen boven de boomtoppen uit rezen. Als de twee rovers ...
Iezegrimmig
Price: Free! Words: 11,420. Language: Dutch. Published: February 22, 2013 . Categories: Fiction » Fantasy » Short stories, Fiction » Young adult or teen » Fantasy
(4.00 from 1 review)
Een bundel Fantasy wedstrijdverhalen van eigen bodem waaronder 'De twee wensen van de Duivel' dat de 3e plaats haalde in de wedstrijd Thor van WereldBibliotheek*Fantasy. De drie verhalen in deze GRATIS e-verhalenbundel hebben iets gemeen: een soms wat grimmige, ontevreden sfeer. Iezegrimmig is dus de naam van deze verhalenbundel. English translation: https://www.smashwords.com/books/view/34262

Jack Broscie's tag cloud

action scifi    adventure    archeologie    atlantis    barnsteenkamer    bijbel    book of never    bovennatuurlijk    cia    city of ruin    curse    dark    de donkere kamer van damocles    descarga gratis    doembrenger    elves    epic    epic dark    episch    esrahaddon    fable    fallen creed    fantasie    fantasy    for free    free download    gilded curses    gold    goudtrein    gratis    gratis download    hacking it    hebzucht    hel    hemel    horror    housemaid    hunt    iezegrimmig    jack broscie    jack vance    jackbroscie    kostenfreier download    kronieken van nieuwe aarde    lord of the rings    magic    magic tales    magician    mi15    mi5    mysterie    namatjirra    nazi    nazi gold wunderwaffe mi5 cia train    nederlands    odessa    orcs    paaseiland    pact der waanzin    pandora    paranormaal    paranormal    paul harland    plofkip    poseidon    project riese    pure fantasy    queen of chaos    raadselachtig    romance    sci fi romance    science fiction    sorceress    sorcery    stolen girl    super natural    sword and sorcery    swords    tales    terry brooks    the blood dagger    the witch collector    thriller    thriller fantasy paranormal magic    tlchargement gratuit    train    uilengebergte    waanzinnige wetenschap    wabrzych    wakker dier    wereldwonderen    wf hermans    woordenwoud    wunderwaffe    ya    young adult    young adults    zug